Proff
Proff
Annonce

ALUNITED Denmark A/S

CVR-nr32571190
AdresseKærgårdsvej 5, 6270 Tønder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-547.789496.545420.000534.000
Vareforbrug0467.624-292.436317.908420.084
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste73.27592.651119.242115.173117.447
Personaleomkostninger-78.633-74.614-83.624-81.261-93.183
Afskrivninger-9.728-10.594-14.256-27.818-15.748
Kapacitetsomkostninger15.949-43.869-31.981-1.6760
Primært resultat863-36.426-10.6194.4188.516
Finansielle indtægter8702.6261835.993869
Finansielle udgifter-2.862-4.786-2.226-7.376-2.156
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.992-2.160-2.043-1.383-1.287
Ordinært resultat-1.129-38.586-12.6623.0357.229
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.129-38.586-12.6623.0357.229
Skat af årets resultat3.755-1.0702.377-456-1.625
Årets resultat2.626-39.656-10.2853.0006.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.4677.131046144
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.4677.131046144
Grunde og bygninger8.2778.7759.29311.81714.411
Andre anlæg og driftsmidler31.73638.61444.21455.72367.075
Øvrige materielle anlægsaktiver2.5164664.6247.55815.004
Materielle anlægsaktiver i alt42.52947.85558.13175.09896.490
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender003.61500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt003.61500
Anlægsaktiver i alt49.99654.98661.74675.14496.634
Varebeholdninger40.14835.91249.82653.13857.943
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.6456.25213.38417.56818.272
Tilgodehavender hos nærtstående parter1820015.94313.442
Andre tilgodehavender9.70611.54224.14329.74918.058
Værdipapirer00000
Likvide midler2.97631.64320.35600
Omsætningsaktiver i alt77.12186.035108.568116.398108.382
Status balance127.117141.021170.314192.000205.000
Selskabskapital501501501500500
Overført resultat39.51536.88976.54538.83161.252
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel40.01637.39077.04639.00062.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt40.01637.39077.04639.00062.000
Udskudt skat00000
Hensættelse4501.7921.3467.8615.337
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00002.799
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00002.799
Kortfristet gæld til nærtstående parter15.6238.94510839.36751.951
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.8820000
Selskabsskat00000
Varekreditorer59.10785.96079.54971.48067.749
Anden gæld0012.26533.50315.428
Kortfristet gæld i alt86.651101.83991.922144.350135.128
Passiver i alt127.117141.021170.314191.542205.016

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte132142149162184
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ALUNITED Denmark A/S

CVR-nr 32571190

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ALUNITED Denmark A/S

CVR-nr: 32571190

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ALUNITED Denmark A/S

CVR-nr: 32571190

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger