Proff
Proff

Allerød Transporten A/S

CVR-nr17492500
AdresseSolvang 10B, 3450 Allerød

Om Allerød Transporten A/S
Allerød Transporten A/S har mange års erfaring med transport og levering, og vi kan gennem denne erfaring og planlægning tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser. For os er ingen opgave for lille eller for stor. Vi sælger og leverer alle former for byggematerialer til både industri og private - alt fra jord, grus, sten og skærver til haveaffald og genbrugsmaterialer. Vi tilbyder desuden alle former for entreprenørkørsel til både industri og private. Ring og få et godt tilbud.

Ydelser
- Bortkørsel af jord, betonaffald, træaffald eller anden affald

- Oprivning af hæk og bortkørsel af haveaffald

- Levering af alle former for jord- og grusmaterialer

- Opstilling af container til affald

- Bortkørsel af affald med kran og grab

- Større og mindre kranopgaver med biler fra 10 til 48 tons

- Jordvold & faskiner udføres og etableres til gavn for miljøet 

- Større og mindre graveopgaver udføres - Inklusiv lægning af fliser og Etablering af haver.

 

Vores vognpark omfatter lastbiler, der kan udføre opgaver til kran, grab, tip og containerkørsel m.m.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.3425.7383.8652.7152.536
Personaleomkostninger-3.836-3.879-2.796-2.449-2.259
Afskrivninger-206-134-142-21-155
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3001.726927245121
Finansielle indtægter8411805
Finansielle udgifter-168-63-35-48-55
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0001714
Finansielle poster netto-160-6083-31-36
Ordinært resultat1.1401.6661.01021485
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1401.6661.01021485
Skat af årets resultat-251-349-223-50-25
Årets resultat8901.31778716457

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00112233
Andre anlæg og driftsmidler2.9641.5451.444802429
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.9641.5451.455824462
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3080000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver14625625614678
Finansielle anlægsaktiver i alt45425625614678
Anlægsaktiver i alt3.4171.8011.711970540
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.4519011.2421.0411.089
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000332
Andre tilgodehavender0316632603101
Værdipapirer13822436900
Likvide midler193215168770
Omsætningsaktiver i alt4.1092.6982.6892.1481.850
Status balance7.5264.5004.4003.1182.390
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.7951.906589342178
Udbytte0054000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.2952.4061.629842678
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.2952.4061.629842678
Udskudt skat00000
Hensættelse2982261507138
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6706707805300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker31000125526
Selskabsskat1782731441739
Varekreditorer1.691561656419709
Anden gæld1.0833641.0411.114400
Kortfristet gæld i alt3.9331.8682.6212.2051.675
Passiver i alt7.5264.5004.4003.1182.390

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte77555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Allerød Transporten A/S

CVR-nr 17492500

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Allerød Transporten A/S

CVR-nr: 17492500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7058943


Certificeringer

Allerød Transporten er stolte er at kunne vise vores grønne smiley frem.
Allerød Transporten er stolte er at kunne vise vores grønne smiley frem.

Åbningstider

Mandag
6:00 - 16:00
Tirsdag
6:00 - 16:00
Onsdag
6:00 - 16:00
Torsdag
6:00 - 16:00
Fredag
6:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Allerød Transporten A/S

CVR-nr: 17492500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger