Proff
Proff
Annonce
Annonce

ALLER MEDIA A/S

CVR-nr43325612
AdresseHavneholmen 33, 1561 København V
Del afALLER A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning693.804719.950748.840829.384911.800
Vareforbrug511.340480.750528.700589.751601.430
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste212.616262.454244.712256.712326.210
Personaleomkostninger-198.181-210.434-238.037-309.122-302.756
Afskrivninger-5.092-9.228-18.489-16.179-16.414
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.34342.792-11.814-68.5897.040
Finansielle indtægter6471.3837587624.388
Finansielle udgifter-2.069-2.696-1.899-1.566-1.500
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-6.550-17.644-25.761-3.219-380
Finansielle poster netto-7.972-18.957-26.902-4.0232.508
Ordinært resultat1.37123.835-38.716-72.6129.548
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.37123.835-38.716-72.6129.548
Skat af årets resultat120-9.5242.76815.067-3.935
Årets resultat1.49114.311-35.948-57.5455.613

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.2140000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6523.17310.42025.95636.827
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.8663.17310.42025.95636.827
Grunde og bygninger17.00017.00017.00017.01519.952
Andre anlæg og driftsmidler3.2745.4756.3175.6247.119
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt20.27422.47523.31722.63927.071
Kapitalandele21.90719.93915.85927.15326.198
Langfristede tilgodehavender4.4945.9575.7216.7509.600
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver23.46422.03421.63121.82721.659
Finansielle anlægsaktiver i alt49.86547.93043.21155.73057.457
Anlægsaktiver i alt72.00573.57876.948104.325121.355
Varebeholdninger3.5994.3532.7905.5825.315
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser69.32466.50776.03385.25889.675
Tilgodehavender hos nærtstående parter55.01681.54399.10335.39444.884
Andre tilgodehavender2.2062.2025.7016705.334
Værdipapirer00000
Likvide midler0944535
Omsætningsaktiver i alt138.702162.201202.969154.584164.082
Status balance210.707235.779279.917258.909285.437
Selskabskapital18.00018.00018.00018.00018.000
Overført resultat50.67048.55921.567-34.23623.668
Udbytte000050.000
Øvrige reserver5082.4758.12625.36633.363
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel69.17869.03447.6939.130125.031
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt69.17869.03447.6939.130125.031
Udskudt skat000-2.402-3.502
Hensættelse941221562.6443.800
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.59914.3587.21000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.59914.3587.210-2.402-3.502
Kortfristet gæld til nærtstående parter17.90928.75821.02468.20317.310
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9.685507000
Varekreditorer39.50530.69233.58726.21530.549
Anden gæld64.34483.765170.247152.717108.747
Kortfristet gæld i alt132.836152.265224.858247.135156.606
Passiver i alt210.707235.779279.917258.909285.437

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte389375430506522
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ALLER MEDIA A/S

CVR-nr 43325612

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

ALLER MEDIA A/S

CVR-nr: 43325612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ALLER MEDIA A/S

CVR-nr: 43325612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger