Proff
Proff
Annonce

All Ages ApS

CVR-nr40304037
AdresseKirstens Allé 2 A, 5250 Odense SV
Del afNOTES ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

28.02.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-19-40-18-31
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger-9-7-20
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-28-48-20-31
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto0000
Ordinært resultat-28-48-20-31
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-28-48-20-31
Skat af årets resultat29000
Årets resultat1-48-20-31

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler2928350
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt2928350
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt2928350
Varebeholdninger108115600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter29000
Andre tilgodehavender05190
Værdipapirer0000
Likvide midler16660
Omsætningsaktiver i alt152126850
Status balance1821541200
Selskabskapital404000
Overført resultat-98-99-51-31
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-58-59-51-31
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt-58-59-51-31
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter23520816731
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld0440
Kortfristet gæld i alt23921317131
Passiver i alt1821541200

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

All Ages ApS

CVR-nr 40304037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 28.02.2019 (PDF)

Periode: 28.02.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

All Ages ApS

CVR-nr: 40304037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

All Ages ApS

CVR-nr: 40304037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger