Proff
Proff
Annonce

All Ages ApS

CVR-nr40304037
AdresseKirstens Allé 2 A, 5250 Odense SV
Del afNOTES ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

28.02.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14-19-40-18-31
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-12-9-7-20
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3-28-48-20-31
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto00000
Ordinært resultat3-28-48-20-31
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3-28-48-20-31
Skat af årets resultat-229000
Årets resultat11-48-20-31

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler342928350
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt342928350
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt342928350
Varebeholdninger103108115600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter029000
Andre tilgodehavender005190
Værdipapirer00000
Likvide midler2516660
Omsætningsaktiver i alt127152126850
Status balance1611821541200
Selskabskapital40404000
Overført resultat-97-98-99-51-31
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-57-58-59-51-31
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-57-58-59-51-31
Udskudt skat00000
Hensættelse1----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter20923520816731
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat10000
Varekreditorer00000
Anden gæld70440
Kortfristet gæld i alt21723921317131
Passiver i alt1611821541200

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

All Ages ApS

CVR-nr 40304037

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 28.02.2019 (PDF)

Periode: 28.02.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

All Ages ApS

CVR-nr: 40304037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

All Ages ApS

CVR-nr: 40304037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger