Proff
Proff
Annonce

Aleris Ringsted A/S

CVR-nr25317181
AdresseHaslevvej 13, 4100 Ringsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning169.156153.983136.832112.786116.102
Vareforbrug65.70162.57752.71851.56746.795
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste103.70391.69284.47661.46669.609
Personaleomkostninger-91.785-82.756-72.379-61.441-73.424
Afskrivninger-7.835-4.364-4.584-4.775-4.964
Kapacitetsomkostninger0-56000
Primært resultat4.0834.5167.512-4.749-8.780
Finansielle indtægter00004
Finansielle udgifter-2.036-421-11-18-329
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.036-421-11-18-325
Ordinært resultat2.0474.0957.501-4.768-9.105
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0474.0957.501-4.768-9.105
Skat af årets resultat-400-982-450-1591.314
Årets resultat1.6483.1127.051-4.927-7.791

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7469461.1451.3451.544
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00154578
Immaterielle anlægsaktiver i alt7469461.1601.3901.623
Grunde og bygninger14.3019.9506.4305.9396.869
Andre anlæg og driftsmidler26.42410.2446.1557.70410.160
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt40.72520.19412.58513.64317.029
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00001.734
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.1912.3221.7561.7710
Finansielle anlægsaktiver i alt3.1912.3221.7561.7711.734
Anlægsaktiver i alt44.66323.46215.50116.80420.386
Varebeholdninger2.5241.7372.1801.7461.237
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser29.61327.00622.53413.31416.569
Tilgodehavender hos nærtstående parter75561.20488028.067
Andre tilgodehavender87015722132.181
Værdipapirer00000
Likvide midler2212592
Omsætningsaktiver i alt33.98329.64626.67316.90849.260
Status balance78.64553.10842.17333.71269.646
Selskabskapital1.0001.000515515515
Overført resultat11.6249.976-4.652-11.703-6.776
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.62410.976-4.137-11.188-6.261
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.62410.976-4.137-11.188-6.261
Udskudt skat987419-320
Hensættelse2.9011.9721.9841.9061.333
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld27835341711721
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt27835341711721
Kortfristet gæld til nærtstående parter47.95023.18026.92823.48160.458
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5647239600
Varekreditorer4.4045.3355.3913.5083.498
Anden gæld10.43210.81911.19415.88710.597
Kortfristet gæld i alt62.84239.80743.90942.87774.553
Passiver i alt78.64553.10842.17333.71269.646

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte8580757794
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aleris Ringsted A/S

CVR-nr 25317181

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Aleris Ringsted A/S

CVR-nr: 25317181

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aleris Ringsted A/S

CVR-nr: 25317181

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger