Proff
Proff
Annonce
Annonce

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr33766432
AdresseGammel Sognevej 3, 5771 Stenstrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.1569.8559.28810.00310.562
Personaleomkostninger-6.497-5.942-5.460-6.495-6.550
Afskrivninger-501-534-527-611-528
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.1583.3793.3002.8983.484
Finansielle indtægter261132046
Finansielle udgifter-154-77-43-229-188
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000995-236
Finansielle poster netto-128-76-30787-377
Ordinært resultat4.0303.3033.2703.6843.106
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0303.3033.2703.6843.106
Skat af årets resultat-890-731-722-595-740
Årets resultat3.1402.5722.5483.0892.367

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.9324.5104.6224.7384.812
Andre anlæg og driftsmidler1.9422.3542.4732.8503.393
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.8756.8647.0957.5888.204
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.8756.8647.0957.5888.204
Varebeholdninger5.5834.3963.1183.4612.965
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6581.3091.2951.6501.957
Tilgodehavender hos nærtstående parter00110827
Andre tilgodehavender601232421123
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3521.8371.8671.1174.305
Omsætningsaktiver i alt8.9317.8706.5266.43110.430
Status balance15.80614.73313.62114.01918.635
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat7.3756.7356.6636.6156.526
Udbytte2.5002.5002.5003.0002.700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.3759.7359.66310.1159.726
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.3759.7359.66310.1159.726
Udskudt skat00000
Hensættelse6035665405221.465
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.0131.1391.2481.3901.513
Langfristet gæld til banker0000974
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000950
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.0131.1391.2481.4852.486
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.2701.94062612.922
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0041140
Varekreditorer825500355706539
Anden gæld7198531.7121.1161.496
Kortfristet gæld i alt3.8143.2932.1701.8964.957
Passiver i alt15.80614.73313.62114.01918.635

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1010101213
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr 33766432

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr: 33766432

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr: 33766432

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger