Proff
Proff
Annonce

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr33766432
AdresseGammel Sognevej 3, 5771 Stenstrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.25711.1569.8559.28810.003
Personaleomkostninger-7.359-6.497-5.942-5.460-6.495
Afskrivninger-440-501-534-527-611
Kapacitetsomkostninger-230000
Primært resultat5.4354.1583.3793.3002.898
Finansielle indtægter512611320
Finansielle udgifter-119-154-77-43-229
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000995
Finansielle poster netto-68-128-76-30787
Ordinært resultat5.3684.0303.3033.2703.684
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.3684.0303.3033.2703.684
Skat af årets resultat-1.185-890-731-722-595
Årets resultat4.1823.1402.5722.5483.089

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.8494.9324.5104.6224.738
Andre anlæg og driftsmidler1.6591.9422.3542.4732.850
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.5086.8756.8647.0957.588
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.5086.8756.8647.0957.588
Varebeholdninger6.2275.5834.3963.1183.461
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9761.6581.3091.2951.650
Tilgodehavender hos nærtstående parter000110
Andre tilgodehavender0601232421
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4691.3521.8371.8671.117
Omsætningsaktiver i alt9.9648.9317.8706.5266.431
Status balance16.47315.80614.73313.62114.019
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.0587.3756.7356.6636.615
Udbytte2.5002.5002.5002.5003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.05810.3759.7359.66310.115
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.05810.3759.7359.66310.115
Udskudt skat00000
Hensættelse606603566540522
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8931.0131.1391.2481.390
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000095
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8931.0131.1391.2481.485
Kortfristet gæld til nærtstående parter6042.2701.9406261
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat282004114
Varekreditorer718825500355706
Anden gæld1.3127198531.7121.116
Kortfristet gæld i alt2.9163.8143.2932.1701.896
Passiver i alt16.47315.80614.73313.62114.019

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1110101012
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr 33766432

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr: 33766432

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ALBJERG'S MASKINTEC A/S

CVR-nr: 33766432

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger