Proff
Proff
Annonce
Annonce

ALBATROS TRAVEL A/S

CVR-nr20342781
AdresseTøndergade 16, 1752 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning500.231148.38424.767786.610814.110
Vareforbrug437.285130.06768.537682.447699.708
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste110.42948.296-6.486183.600193.415
Personaleomkostninger-43.563-32.684-59.901-79.632-71.571
Afskrivninger-1.913-2.217-2.539-1.840-2.463
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat22.500-10.591-42.78124.53042.831
Finansielle indtægter2.5197.8102.39415.54611.994
Finansielle udgifter-21.288-4.406-6.912-3.237-7.016
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2641.3651.58512-158
Finansielle poster netto-18.5054.770-2.93312.3204.820
Ordinært resultat2.081-8.037-48.25337.33545.188
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.081-8.037-48.25337.33545.188
Skat af årets resultat-7241.8028.376-8.252-10.577
Årets resultat1.357-6.236-39.87629.08334.611

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.6413.0293.9965.3323.784
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.6413.0293.9965.3323.784
Grunde og bygninger230282343405467
Andre anlæg og driftsmidler1.3671.3291.3631.2111.143
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.5981.6111.7071.6151.610
Kapitalandele6301.9081.8442.6422.626
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.0481.9781.9781.9761.944
Finansielle anlægsaktiver i alt2.6783.8863.8224.6184.570
Anlægsaktiver i alt5.9178.5269.52411.5659.964
Varebeholdninger0001.180976
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter89.36998.19793.35662.00576.970
Andre tilgodehavender10.20611.7499.68115.39513.328
Værdipapirer00000
Likvide midler163.802139.441106.710184.255147.712
Omsætningsaktiver i alt368.570310.731271.145358.165379.421
Status balance374.487319.257280.669369.730389.386
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat34.40432.94839.13583.43473.212
Udbytte000015.000
Øvrige reserver-3431.024-73000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel35.06134.97239.40584.43489.212
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt35.06134.97239.40584.43489.212
Udskudt skat00000
Hensættelse8.3414.3921.9819.3229.362
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker82.454106.574125.2612.4070
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt82.454106.574125.2612.4070
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.5458902.5722.5322.937
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0007.4239.541
Varekreditorer203.664122.64162.894230.145247.123
Anden gæld41.42149.79048.55733.46731.210
Kortfristet gæld i alt248.630173.320114.022273.567290.812
Passiver i alt374.487319.257280.669369.730389.386

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8475135155148
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ALBATROS TRAVEL A/S

CVR-nr 20342781

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ALBATROS TRAVEL A/S

CVR-nr: 20342781

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ALBATROS TRAVEL A/S

CVR-nr: 20342781

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger