Proff
Proff
Annonce

Albatros Seven C's ApS

CVR-nr20213132
AdresseTøndergade 16, 1752 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-161-308-279-138-50
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-161-308-279-138-50
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-5.745-7.805-17.797-721
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-21.931-2.764-6.24621.42211.715
Finansielle poster netto-21.933-8.509-14.0513.62510.994
Ordinært resultat-22.094-8.817-14.3303.48710.944
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-22.094-8.817-14.3303.48710.944
Skat af årets resultat-137721.1952.608-2.086
Årets resultat-22.107-8.045-13.1356.0948.858

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele81.22932.22619.32931.57819.688
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt81.22932.22619.32931.57819.688
Anlægsaktiver i alt81.22932.22619.32931.57819.688
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter18299.22995.18597.48497.202
Andre tilgodehavender07721.1952.60835.496
Værdipapirer00000
Likvide midler871232580127
Omsætningsaktiver i alt269100.12496.404100.172132.825
Status balance81.497132.350115.733131.750152.513
Selskabskapital510510510510510
Overført resultat80.92199.61795.897100.133107.182
Udbytte00000
Øvrige reserver032.16519.26831.0490
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel81.431132.292115.675131.692107.692
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt81.431132.292115.675131.692107.692
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000042.681
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat130002.086
Varekreditorer00000
Anden gæld5358585856
Kortfristet gæld i alt6658585844.822
Passiver i alt81.497132.350115.733131.750152.513

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Albatros Seven C's ApS

CVR-nr 20213132

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Albatros Seven C's ApS

CVR-nr: 20213132

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Albatros Seven C's ApS

CVR-nr: 20213132

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger