Proff
Proff
Annonce
Annonce

Albatros Africa ApS

CVR-nr12671709
AdresseTøndergade 16, 1752 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-124-122-151-109-94
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-124-122-151-109-94
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1.169-3.013-7.276-1.225-4.151
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.209134-10.0041641.502
Finansielle poster netto40-2.879-17.281-1.061-2.649
Ordinært resultat-83-3.001-17.431-1.170-2.743
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-83-3.001-17.431-1.170-2.743
Skat af årets resultat227-9441236283
Årets resultat143-3.010-16.990-934-2.460

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele11.4049.69719.39229.00730.926
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt11.4049.69719.39229.00730.926
Anlægsaktiver i alt11.4049.69719.39229.00730.926
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter38.06839.37832.31032.50424.060
Andre tilgodehavender4.2224.0124.4588.0023.982
Værdipapirer00000
Likvide midler741151688432
Omsætningsaktiver i alt42.36443.50636.93740.59128.073
Status balance53.76853.20356.32969.59858.999
Selskabskapital220220220210210
Overført resultat10.27310.35413.9499.7245.953
Udbytte00000
Øvrige reserver0001.6045.301
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.49310.57414.16911.53811.464
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.49310.57414.16911.53811.464
Udskudt skat00000
Hensættelse4646000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter43.14942.52442.11058.01047.485
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat09000
Varekreditorer00000
Anden gæld7950505050
Kortfristet gæld i alt43.22942.58242.16058.06047.535
Passiver i alt53.76853.20356.32969.59858.999

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Albatros Africa ApS

CVR-nr 12671709

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Albatros Africa ApS

CVR-nr: 12671709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Albatros Africa ApS

CVR-nr: 12671709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger