Proff
Proff
Annonce

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord

CVR-nr58191213
AdresseKongens Nytorv 13, 1050 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-082019-08
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.08.2020

31.08.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.971.9331.934.5632.340.7261.685.0001.829.000
Vareforbrug1.361.4921.328.3551.705.7241.294.0001.213.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste645.408641.611767.614414.000616.000
Personaleomkostninger-518.589-482.110-518.626-379.000-443.000
Afskrivninger-69.162-69.538-92.099-85.000-65.000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat57.65789.963156.889-50.000108.000
Finansielle indtægter22.7082.18214601.000
Finansielle udgifter-7.683-6.309-5.399-2.000-1.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto15.025-4.127-5.253-2.0000
Ordinært resultat72.68285.836151.636-52.000108.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat72.68285.836151.636-52.000108.000
Skat af årets resultat-15.554-17.926-34.45610.000-24.000
Årets resultat57.12867.910117.180-42.00084.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver75.52170.13658.98849.00031.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt75.52170.13658.98849.00031.000
Grunde og bygninger85.42786.17887.63575.00086.000
Andre anlæg og driftsmidler102.619105.325114.622138.000187.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt188.046191.503202.257213.000273.000
Kapitalandele1.7821.5323200
Langfristede tilgodehavender408.330544.68007.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver15.51815.120149.096149.000149.000
Finansielle anlægsaktiver i alt425.630561.332149.128156.000149.000
Anlægsaktiver i alt689.197822.971410.373418.000453.000
Varebeholdninger409.222376.453308.415260.000278.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser73.31952.08739.47841.00047.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.74033.604020.00020.000
Andre tilgodehavender2.95610.50825.89266.0003.000
Værdipapirer00000
Likvide midler201.920350.542609.345296.000113.000
Omsætningsaktiver i alt760.391845.924996.148708.000496.000
Status balance1.449.5881.668.8951.406.5211.126.000949.000
Selskabskapital184.000184.000184.000184.000184.000
Overført resultat427.934385.835355.861248.000290.000
Udbytte00000
Øvrige reserver48.60333.57410.63800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel660.537603.409550.499432.000474.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt660.537603.409550.499432.000474.000
Udskudt skat00000
Hensættelse31.05048.11664.17873.00015.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0239.504000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld45.52444.35245.05544.0007.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt45.524283.85645.05544.0007.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter56.3215.222000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4511000
Selskabsskat02.02030.5432.00010.000
Varekreditorer449.245468.948399.129356.000301.000
Anden gæld206.866257.313317.117219.000142.000
Kortfristet gæld i alt712.477733.514746.789577.000453.000
Passiver i alt1.449.5881.668.8951.406.5211.126.000949.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-082019-08
Antal ansatte1.0721.0841.0731.0971.209
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord

CVR-nr 58191213

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.12.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord

CVR-nr: 58191213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord

CVR-nr: 58191213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger