Proff
Proff
Annonce

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK

CVR-nr27160972
AdresseKelddalvej 27, 9600 Aars

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste21.42735.69336.16621.46717.286
Personaleomkostninger-15.067-14.045-11.434-10.643-10.966
Afskrivninger-2.327-933-839-788-747
Kapacitetsomkostninger00-3500
Primært resultat4.03420.71523.85810.0365.573
Finansielle indtægter3.3584.5842.1391.499544
Finansielle udgifter-3.565-2.867-1.192-924-229
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.3651947.61310.8612.434
Finansielle poster netto-2.5721.9128.56111.4352.749
Ordinært resultat1.46222.62732.41921.4718.322
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.46222.62732.41921.4718.322
Skat af årets resultat-484-4.922-5.440-2.341-1.299
Årets resultat97817.70526.97819.1307.022

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.3991.3491.5771.1641.338
Andre anlæg og driftsmidler21.12722.7932.8722.7903.296
Øvrige materielle anlægsaktiver0012.42200
Materielle anlægsaktiver i alt22.52624.14216.8713.9544.634
Kapitalandele26.61128.43227.12318.3328.798
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver250250250350250
Finansielle anlægsaktiver i alt26.86128.68227.37318.6829.048
Anlægsaktiver i alt49.38752.82444.24422.63613.681
Varebeholdninger7.92712.2657.0986.2987.232
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.4604.6507.4276.8744.941
Tilgodehavender hos nærtstående parter49.61732.38725.41415.52115.716
Andre tilgodehavender38403841546627
Værdipapirer00000
Likvide midler3207453.06313.6701.279
Omsætningsaktiver i alt62.63550.89644.03943.01630.024
Status balance112.022103.72088.28365.65243.706
Selskabskapital1.1501.1501.1501.1501.150
Overført resultat48.24344.90027.38922.02423.243
Udbytte0014.0009.0002.000
Øvrige reserver25.19028.68927.72218.7018.741
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel74.58274.73870.26150.87535.134
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt74.58274.73870.26150.87535.134
Udskudt skat00000
Hensættelse36315106197249
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000259
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000259
Kortfristet gæld til nærtstående parter281006900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker31.39316.389902.476
Selskabsskat04.9175.5962.376115
Varekreditorer3.0266.0624.5982.2832.249
Anden gæld2.3761.5997.7149.2313.224
Kortfristet gæld i alt37.07728.96717.91714.5818.063
Passiver i alt112.022103.72088.28365.65243.706

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2120171615
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK

CVR-nr 27160972

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK

CVR-nr: 27160972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AKTIESELSKABET GLERUPS.DK

CVR-nr: 27160972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger