Proff
Proff
Annonce
Annonce

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr32560709
AdresseNyropsgade 39-41, 1602 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.08414.5874.6377.47110.716
Personaleomkostninger-11.715-9.396-5.138-6.694-6.742
Afskrivninger-1.100-450-858-880-685
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2684.741-1.359-1033.289
Finansielle indtægter614233132
Finansielle udgifter-70-54-16-17-21
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5101.13786-216-1.238
Finansielle poster netto4461.09692-202-1.227
Ordinært resultat7145.837-1.267-3052.062
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7145.837-1.267-3052.062
Skat af årets resultat-58-1.03929718-728
Årets resultat6574.798-970-2871.334

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.0679159621.4661.131
Andre anlæg og driftsmidler1.304299306390649
Øvrige materielle anlægsaktiver02.609000
Materielle anlægsaktiver i alt6.3713.8231.2681.8561.781
Kapitalandele3.4172.9061.7701.684900
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.7111.6451.2011.178812
Finansielle anlægsaktiver i alt5.1274.5512.9712.8621.712
Anlægsaktiver i alt11.4998.3754.2404.7193.493
Varebeholdninger651525314236167
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.4391.7861.0911.183947
Tilgodehavender hos nærtstående parter501.32601.2631.890
Andre tilgodehavender7411.3202.8101.593484
Værdipapirer00000
Likvide midler4.8734.1803.5369003.511
Omsætningsaktiver i alt7.9649.2088.0375.2967.146
Status balance19.46317.58312.27710.01510.639
Selskabskapital2.5202.5202.5202.5202.520
Overført resultat5.5974.9401.9422.9123.199
Udbytte01.80000360
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.1179.2604.4625.4326.079
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.1179.2604.4625.4326.079
Udskudt skat00000
Hensættelse31213403963
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3933683513030
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3933683513030
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.338026510
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat87252505713
Varekreditorer4.9274.4714.1052.6232.425
Anden gæld3.5042.8253.0941.6111.359
Kortfristet gæld i alt10.6407.8207.4654.2404.497
Passiver i alt19.46317.58312.27710.01510.639

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte2720101516
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr 32560709

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr: 32560709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr: 32560709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger