Proff
Proff
Annonce
Annonce

AKS MODTAGERSTATION ApS

CVR-nr31867347
AdresseFerslevvej 45, 9230 Svenstrup J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste466121877165
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-69-67-171-169-168
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-24-647-92-3
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-21-20-20-23-25
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21-20-20-23-25
Ordinært resultat-45-2627-114-28
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-45-2627-114-28
Skat af årets resultat-326-76611
Årets resultat-77-2020-48-17

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger023293440
Andre anlæg og driftsmidler558604666830978
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5586276948651.018
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5586276948651.018
Varebeholdninger3058000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser121152432073
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0047474
Værdipapirer00000
Likvide midler35015701954
Omsætningsaktiver i alt503233250116204
Status balance1.0608609449811.222
Selskabskapital5050505050
Overført resultat197275295275323
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel247325345325373
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt247325345325373
Udskudt skat00000
Hensættelse3417066
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000193
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000193
Kortfristet gæld til nærtstående parter542512477449413
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker008400
Selskabsskat00000
Varekreditorer232181977
Anden gæld5412200169
Kortfristet gæld i alt780534592656589
Passiver i alt1.0608609449811.222

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AKS MODTAGERSTATION ApS

CVR-nr 31867347

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AKS MODTAGERSTATION ApS

CVR-nr: 31867347

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AKS MODTAGERSTATION ApS

CVR-nr: 31867347

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger