Proff
Proff
Annonce

Ak Nygart A/S

CVR-nr26513073CVRP-nr1023245317
AdresseLundingsgade 31, st., 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste36.59641.67353.98949.71238.233
Personaleomkostninger-31.426-32.467-34.290-33.971-26.575
Afskrivninger-1.562-1.122-1.235-1.341-1.262
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.6088.08418.46414.40010.396
Finansielle indtægter2.1171.198842622352
Finansielle udgifter-185-171-259-338-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.9321.026583283335
Ordinært resultat5.5399.11119.04714.68410.731
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.5399.11119.04714.68410.731
Skat af årets resultat-1.203-1.947-4.192-3.241-2.361
Årets resultat4.3367.16314.85511.4428.370

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6358091020111
Immaterielle anlægsaktiver i alt6358091020111
Grunde og bygninger1.950319434611634
Andre anlæg og driftsmidler2.6602.0642.1552.5911.908
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.6102.3832.5893.2022.542
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.2771.0551.0241.004981
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2771.0551.0241.004981
Anlægsaktiver i alt6.5234.2463.7154.2063.634
Varebeholdninger1.5541.5931.3801.1241.406
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.8262.2692.5122.7541.533
Tilgodehavender hos nærtstående parter56.15347.03850.82630.10415.771
Andre tilgodehavender3119234212152
Værdipapirer00000
Likvide midler3.38613.6347.9779.8109.798
Omsætningsaktiver i alt64.14764.90763.23944.38728.868
Status balance70.66969.15466.95448.59232.502
Selskabskapital556556556556556
Overført resultat45.70941.23834.62619.8508.408
Udbytte00000
Øvrige reserver4966318000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel46.76042.42435.26120.4068.964
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt46.76042.42435.26120.4068.964
Udskudt skat00000
Hensættelse1.95753--0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.3650000
Anden langfristet gæld02291.1541.2200
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.3652291.1541.2200
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.8907.4123.3277.5598.445
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.2461.7914.2083.3272.411
Varekreditorer10.38910.97711.1759.6378.191
Anden gæld6.0626.26811.8296.4434.491
Kortfristet gæld i alt19.58726.44830.53926.96623.538
Passiver i alt70.66969.15466.95448.59232.502

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3134343328
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ak Nygart A/S

CVR-nr 26513073

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ak Nygart A/S

CVR-nr: 26513073

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ak Nygart A/S

CVR-nr: 26513073

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger