Proff
Proff
Annonce
Annonce

AIRE Ancient Baths Copenhagen ApS

CVR-nr38103520
AdresseNy Carlsberg Vej 101, 1799 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste26.38224.1155.636-6.074-3.560
Personaleomkostninger-25.194-22.276-13.548-6890
Afskrivninger-3.802-3.697-3.13000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.614-1.857-13.418-8.897-3.560
Finansielle indtægter8511.3841880
Finansielle udgifter-4.101-4.093-3.759-2.322-700
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4.016-4.092-2.375-2.134-700
Ordinært resultat-6.630-5.949-13.418-8.897-4.260
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.630-5.949-13.418-8.897-4.260
Skat af årets resultat-811.2942.9503.0490
Årets resultat-6.711-4.655-10.468-5.848-4.260

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4356600
Immaterielle anlægsaktiver i alt4356600
Grunde og bygninger66.61369.77072.88272.02832.690
Andre anlæg og driftsmidler7.2656.7586.8613.2620
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt73.87876.52879.74375.29032.690
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.5772.4822.4402.5932.362
Finansielle anlægsaktiver i alt2.5772.4822.4402.5932.362
Anlægsaktiver i alt76.45979.04582.25077.88235.052
Varebeholdninger489260300650
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser448146145013
Tilgodehavender hos nærtstående parter0100000
Andre tilgodehavender8.3497.2935.9997.0214.612
Værdipapirer00000
Likvide midler4.8947.2846.5774.679422
Omsætningsaktiver i alt15.66516.22813.31813.5765.047
Status balance92.12495.27495.56791.45840.099
Selskabskapital5150505050
Overført resultat10.996-25.933-21.278-10.810-4.962
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.047-25.883-21.228-10.760-4.912
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.047-25.883-21.228-10.760-4.912
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter73.615115.229103.46076.99719.763
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt73.615115.229103.46076.99719.763
Kortfristet gæld til nærtstående parter03.386000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker904.88310
Selskabsskat00000
Varekreditorer6.1353962.66824.88325.232
Anden gæld02.1465.78333715
Kortfristet gæld i alt7.4615.92813.33425.22125.247
Passiver i alt92.12495.27495.56791.45840.099

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte6151323-

Hent gratis årsrapporter

AIRE Ancient Baths Copenhagen ApS

CVR-nr 38103520

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 30.06.2018

Kreditrapport

AIRE Ancient Baths Copenhagen ApS

CVR-nr: 38103520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

AIRE Ancient Baths Copenhagen ApS

CVR-nr: 38103520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger