Proff
Proff
Annonce

AGF A/S

CVR-nr83839910
AdresseStadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning178.116188.807123.338122.001130.651
Vareforbrug0055.14847.29852.443
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger-98.982-96.745-76.015-73.564-65.678
Afskrivninger-27.049-26.942-14.603-14.968-11.956
Kapacitetsomkostninger-67.945-80.974-654-752-1.473
Primært resultat10.82819.251-22.428-13.829574
Finansielle indtægter4.1705565.193326147
Finansielle udgifter-494-9.114-207-1.076-164
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto3.676-8.5584.986-750-17
Ordinært resultat14.50410.69320.59110.13510.137
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.50410.69320.59110.13510.137
Skat af årets resultat7.873-3.1961.4331.837538
Årets resultat22.3777.49722.02411.97210.675

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver53.99749.9923401329.549
Immaterielle anlægsaktiver i alt53.99749.99220.77613.5159.549
Grunde og bygninger009.51711.08815.918
Andre anlæg og driftsmidler006.2455.8907.088
Øvrige materielle anlægsaktiver1.0402.411000
Materielle anlægsaktiver i alt14.82622.37717.84219.57823.006
Kapitalandele0015.12615.0480
Langfristede tilgodehavender65075085000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9.8091.3693.9732.767695
Finansielle anlægsaktiver i alt10.4592.11919.94917.815695
Anlægsaktiver i alt78.47074.48867.77150.90833.250
Varebeholdninger3.7764.0782.0231.4192.151
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.37317.18913.77215.93110.482
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.5712.7575305.535
Værdipapirer0038.57429.5210
Likvide midler41.04612.61711.88015.24442.710
Omsætningsaktiver i alt131.87296.41879.87871.77964.608
Status balance210.342170.906147.649122.68797.858
Selskabskapital113.12594.42494.42494.42494.424
Overført resultat53.1706.837-5.055-27.079-38.264
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel166.295101.26189.36967.34556.160
Minoritetsinteressernes andel-151-13700157
Egenkapital i alt166.144101.12489.36967.34556.317
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5201.0401.5602.080670
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.04412.9982.4633.129670
Kortfristet gæld til nærtstående parter004389410
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5581.24200181
Varekreditorer008.51111.41212.114
Anden gæld28.35331.16746.34826.94828.576
Kortfristet gæld i alt42.15456.78455.81752.21340.871
Passiver i alt210.342170.906147.649122.68797.858

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte109113-93-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AGF A/S

CVR-nr 83839910

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AGF A/S

CVR-nr: 83839910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AGF A/S

CVR-nr: 83839910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger