Proff
Proff
Annonce
Annonce

AFA DECAUX A/S

CVR-nr12843488
AdresseSønder Allé 12, 8000 Aarhus C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste139.788107.56170.79094.03867.356
Personaleomkostninger-61.016-56.389-56.258-56.2620
Afskrivninger-23.628-30.168000
Kapacitetsomkostninger-57.220-52.156-50.236-53.034-47.104
Primært resultat82.56955.40520.25215.1501.869
Finansielle indtægter1792423612
Finansielle udgifter-812-691-623-1.184-1.896
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9118062371.1992.449
Finansielle poster netto278116-34351565
Ordinært resultat82.84655.52120.21141.05520.817
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat82.84655.52120.21141.05520.817
Skat af årets resultat-18.160-12.062-4.559-9.088-4.591
Årets resultat64.68643.45915.65231.96816.226

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver8.6315.9926.7618.46310.807
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.6315.9926.7618.46310.807
Grunde og bygninger1.2641.0071.1901.100618
Andre anlæg og driftsmidler101.955121.171139.490162.723181.675
Øvrige materielle anlægsaktiver5.0616684.1272.6912.761
Materielle anlægsaktiver i alt108.280122.846144.807166.514185.055
Kapitalandele4.2443.5152.5623.5863.219
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.4051.3171.3001.3861.200
Finansielle anlægsaktiver i alt5.6494.8323.8624.9724.419
Anlægsaktiver i alt122.560133.670155.431179.948200.281
Varebeholdninger17.98218.87121.46425.81430.582
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser20.54028.49422.40739.40431.855
Tilgodehavender hos nærtstående parter0002330
Andre tilgodehavender4.8291.7215.0561963.143
Værdipapirer00000
Likvide midler74.41157.55427.65887
Omsætningsaktiver i alt118.269107.30977.22767.50666.300
Status balance240.828240.979232.658247.454266.581
Selskabskapital7.2007.2007.2007.2007.200
Overført resultat151.214147.366148.966132.79899.762
Udbytte00000
Øvrige reserver3.2392.5842.3773.1464.170
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel161.654157.150158.543143.144111.133
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt161.654157.150158.543143.144111.133
Udskudt skat00000
Hensættelse18.28418.81322.84619.71818.994
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000075.000
Anden langfristet gæld006.18417.4490
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt006.18417.44975.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000688
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0004.1616.335
Selskabsskat1.8662.0272.9581470
Varekreditorer44.97345.28726.45038.26624.092
Anden gæld14.05317.70315.67624.57030.339
Kortfristet gæld i alt60.89165.01745.08567.14461.454
Passiver i alt240.828240.979232.658247.454266.581

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte110109114113103

Hent gratis årsrapporter

AFA DECAUX A/S

CVR-nr 12843488

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AFA DECAUX A/S

CVR-nr: 12843488

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

AFA DECAUX A/S

CVR-nr: 12843488

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger