Proff
Proff
Annonce
Annonce

ADOBE SYSTEMS DANMARK ApS

CVR-nr20896884
AdresseIslands Brygge 57, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-112021-112020-112019-112018-11
Startdato

01.12.2021

01.12.2020

01.12.2019

01.12.2018

01.12.2017

Sluttdato

30.11.2022

30.11.2021

30.11.2020

30.11.2019

30.11.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning97.71878.12873.03374.20968.222
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste97.71878.12873.03374.20968.222
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-85.751-68.020-64.222-66.531-61.927
Primært resultat11.96710.1088.8117.6796.295
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-44-257-167-64-45
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-44-257-167-64-45
Ordinært resultat11.9229.8528.6457.6156.250
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.9229.8528.6457.6156.250
Skat af årets resultat-2.754-2.156-2.054-1.347-1.551
Årets resultat9.1687.6966.5916.2684.699

BALANCEREGNSKAB

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.9710000
Anlægsaktiver i alt1.9711.7302.8563.7904.155
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter12.02718.91624.80011.58624.342
Andre tilgodehavender1.0761.1069448571.206
Værdipapirer00000
Likvide midler26.28110.9876.4463.9762.082
Omsætningsaktiver i alt39.79731.54332.53116.79128.272
Status balance41.76933.27335.38720.58132.427
Selskabskapital1.0021.0021.0021.0021.002
Overført resultat17.7338.5648686.27710
Udbytte0012.000015.600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.7359.56613.8707.27916.612
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.7359.56613.8707.27916.612
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1111.488131182333
Varekreditorer1.2861.94425560118
Anden gæld21.63720.27521.13113.05915.364
Kortfristet gæld i alt23.03423.70721.51713.30115.815
Passiver i alt41.76933.27335.38720.58132.427

ANDET

2022-112021-112020-112019-112018-11
Antal ansatte5043424443
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ADOBE SYSTEMS DANMARK ApS

CVR-nr 20896884

Årsrapport 01.12.2021 (PDF)

Periode: 01.12.2021 - 30.11.2022

Årsrapport 01.12.2020 (PDF)

Periode: 01.12.2020 - 30.11.2021

Årsrapport 01.12.2019 (PDF)

Periode: 01.12.2019 - 30.11.2020

Årsrapport 01.12.2018 (PDF)

Periode: 01.12.2018 - 30.11.2019

Årsrapport 01.12.2017 (PDF)

Periode: 01.12.2017 - 30.11.2018

Kreditrapport

ADOBE SYSTEMS DANMARK ApS

CVR-nr: 20896884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ADOBE SYSTEMS DANMARK ApS

CVR-nr: 20896884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger