Proff
Proff
Annonce

ADLEROLSEN.DEP ApS

CVR-nr32276342
AdresseSkovvænget 14 A, 2970 Hørsholm

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.00211.35816.7096.57818.394
Personaleomkostninger-2.971-2.951-2.582-2.647-2.512
Afskrivninger-104-138-571-197-150
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat15.9278.27013.5563.73415.732
Finansielle indtægter1.6015241.7821.1002.497
Finansielle udgifter-46-142-156-71-62
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto054647200
Finansielle poster netto1.5549282.0981.0292.435
Ordinært resultat17.4819.19815.6534.90618.291
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17.4819.19815.6534.90618.291
Skat af årets resultat-3.927-2.258-3.522-1.074-3.955
Årets resultat13.5546.94112.1323.83214.336

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger18.28018.6028.23012.1583.067
Andre anlæg og driftsmidler1747101229298
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt18.29718.6498.33112.3883.365
Kapitalandele2.0842.0842.0842.0842.084
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6262737256
Finansielle anlægsaktiver i alt2.1462.1462.1572.1562.140
Anlægsaktiver i alt20.44320.79510.48814.5445.505
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7710911028142
Tilgodehavender hos nærtstående parter70.57770.45572.87360.61561.142
Andre tilgodehavender3.2153.0655.3629.44310.089
Værdipapirer9.2228.8487.6036.3488.094
Likvide midler10.2601.7753.2505518.153
Omsætningsaktiver i alt93.35184.32589.22977.04287.717
Status balance113.794105.12099.71891.58593.223
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat112.798102.24496.30386.17192.340
Udbytte3.0000000
Øvrige reserver33333
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel112.925102.37196.43186.29992.467
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt112.925102.37196.43186.29992.467
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2992.5096
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0001.7630
Selskabsskat3971.5242.778200362
Varekreditorer9811510619183
Anden gæld3711.100394623304
Kortfristet gæld i alt8692.7493.2875.286755
Passiver i alt113.794105.12099.71891.58593.223

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte54555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ADLEROLSEN.DEP ApS

CVR-nr 32276342

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ADLEROLSEN.DEP ApS

CVR-nr: 32276342

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ADLEROLSEN.DEP ApS

CVR-nr: 32276342

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger