Proff
Proff
Annonce

ADAPTEO A/S

CVR-nr11033911
AdresseGreve Main 33, 2670 Greve

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning334.266271.154158.983176.370152.629
Vareforbrug96.569104.94881.22790.55854.110
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste242.863169.90377.75685.812100.389
Personaleomkostninger-31.215-24.948-20.998-14.899-18.307
Afskrivninger-186.097-114.104-47.392-35.238-37.398
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat25.55130.8519.36635.67544.684
Finansielle indtægter03999650
Finansielle udgifter-35.456-9.271-3.845-3.407-4.297
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto29230034
Finansielle poster netto-35.427-8.849-3.749-3.402-4.263
Ordinært resultat-9.87622.0025.61732.27340.421
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9.87622.0025.61732.27340.421
Skat af årets resultat227061900
Årets resultat-9.64922.0026.23632.27340.421

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill8.63411.00913.38315.75818.222
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.63411.00913.38315.75818.222
Grunde og bygninger31.99634.57116.69615.74325.925
Andre anlæg og driftsmidler1.256.8301.058.655779.506344.693337.294
Øvrige materielle anlægsaktiver4.61313.54518.80800
Materielle anlægsaktiver i alt1.293.4391.106.771815.010360.436363.219
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.9252.7242.1312.6002.522
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1914602.4131.7050
Finansielle anlægsaktiver i alt3.1163.1844.5444.3052.522
Anlægsaktiver i alt1.305.1891.120.964832.937380.499383.963
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser63.18146.80641.30251.74246.437
Tilgodehavender hos nærtstående parter9010.829039.29921.692
Andre tilgodehavender25.97713.2865.8025.1835.183
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt92.26474.24750.27899.29781.896
Status balance1.397.4531.195.211883.215479.796465.859
Selskabskapital11.00011.00011.00011.00011.000
Overført resultat598.128607.777585.775255.959223.686
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel609.128618.777596.775266.959234.686
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt609.128618.777596.775266.959234.686
Udskudt skat00000
Hensættelse61.97333.20510.887--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter431.655365.09495.95581.000105.000
Anden langfristet gæld49.09437.04410.71312.97429.943
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt480.749402.138106.66893.974134.943
Kortfristet gæld til nærtstående parter71.04836.857107.97064.60739.397
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer40.92029.77912.46118.94913.936
Anden gæld133.63574.45548.45435.30742.897
Kortfristet gæld i alt245.603141.091168.885118.86396.230
Passiver i alt1.397.4531.195.211883.215479.796465.859

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4136252426
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ADAPTEO A/S

CVR-nr 11033911

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ADAPTEO A/S

CVR-nr: 11033911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ADAPTEO A/S

CVR-nr: 11033911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger