Proff
Proff
Fleksible pavillonløsninger tilpasset kundens behov
Profile-7051579

ADAPTEO A/S

CVR-nr11033911
AdresseGreve Main 33, 2670 Greve

Adapteo er den førende partner indenfor fleksible pavillonbygninger i Nordeuropa.
Vi udvikler, bygger, udlejer og sælger fleksible pavillonbygninger til skoler, institutioner, sundhedssektoren, kontorer og boliger. Med vores modulære og cirkulære byggeløsninger kan vores kunder bygge om, genbruge, skalere op eller ned alt efter behov. Ved at tilbyde faciliteter til vigtige funktioner som skoler, daginstitutioner, kontorer, beboelse, sundhed og pleje skaber vi værdi i samfundet.

Vores modulære løsninger lejes ud igen og igen, hvilket skaber et minimum forbrug af materialer samt bidrager til en cirkulær økonomi. Med vores ambitiøse agenda for bæredygtighed, bestræber vi os på at lede vejen til en mere bæredygtig fremtid for vores branche. I forhold til bæredygtighed opererer vi innovativt, udvikler klimasmarte bygninger og tager ansvar gennem hele vores værdikæde. Det er sådan, vi bygger tilpasningsdygtige og bæredygtige samfund.

Adapteo Group har en bygningsportefølje på 1,3 millioner kvadratmeter og opererer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland og Litauen.
Størstedelen af omsætningen generes af lejekontrakter fra den offentlige sektor. Adapteo Danmark har 35 medarbejdere fordelt på 2 salgskontorer og lagerlokationer i henholdsvis Greve og Randers.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning271.154158.983176.370152.629137.586
Vareforbrug104.94881.22790.55854.11062.792
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste169.90377.75685.812100.38978.476
Personaleomkostninger-24.948-20.998-14.899-18.307-17.174
Afskrivninger-114.104-47.392-35.238-37.398-23.967
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat30.8519.36635.67544.68437.335
Finansielle indtægter39996500
Finansielle udgifter-9.271-3.845-3.407-4.297-4.309
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2300340
Finansielle poster netto-8.849-3.749-3.402-4.263-4.309
Ordinært resultat22.0025.61732.27340.42133.026
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22.0025.61732.27340.42133.026
Skat af årets resultat0619000
Årets resultat22.0026.23632.27340.42133.026

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill11.00913.38315.75818.22220.810
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000462
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.00913.38315.75818.22221.272
Grunde og bygninger34.57116.69615.74325.9250
Andre anlæg og driftsmidler1.058.655779.506344.693337.294316.854
Øvrige materielle anlægsaktiver13.54518.808000
Materielle anlægsaktiver i alt1.106.771815.010360.436363.219316.854
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.7242.1312.6002.5222.522
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4602.4131.70500
Finansielle anlægsaktiver i alt3.1844.5444.3052.5222.522
Anlægsaktiver i alt1.120.964832.937380.499383.963340.648
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser46.80641.30251.74246.43739.006
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.829039.29921.6922.270
Andre tilgodehavender13.2865.8025.1835.1835.183
Værdipapirer00000
Likvide midler000043
Omsætningsaktiver i alt74.24750.27899.29781.89646.502
Status balance1.195.211883.215479.796465.859387.150
Selskabskapital11.00011.00011.00011.00011.000
Overført resultat607.777585.775255.959223.686183.263
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel618.777596.775266.959234.686194.263
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt618.777596.775266.959234.686194.263
Udskudt skat00000
Hensættelse33.20510.887---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter365.09495.95581.000105.000141.000
Anden langfristet gæld37.04410.71312.97429.9430
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt402.138106.66893.974134.943141.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter36.857107.97064.60739.3972.317
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00006.701
Selskabsskat00000
Varekreditorer29.77912.46118.94913.9366.384
Anden gæld74.45548.45435.30742.89736.485
Kortfristet gæld i alt141.091168.885118.86396.23051.887
Passiver i alt1.195.211883.215479.796465.859387.150

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3625242625
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ADAPTEO A/S

CVR-nr 11033911

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ADAPTEO A/S

CVR-nr: 11033911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika


Certificeringer

Leverandør af Svanemærket pavillonløsninger
Leverandør af Svanemærket pavillonløsninger
Medlem af DI Byggeri
Medlem af DI Byggeri
Eliteleverandør til det offentlige 2021
Eliteleverandør til det offentlige 2021

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

ADAPTEO A/S

CVR-nr: 11033911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger