Proff
Proff
Annonce
Annonce

Actief Hartmanns A/S

CVR-nr19687287
AdresseLautrupvang 4 A, 2750 Ballerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning312.085315.146300.606317.577367.002
Vareforbrug14.44013.66712.30817.08022.196
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste299.969305.489291.321312.609344.806
Personaleomkostninger-286.739-292.886-286.555-302.151-341.456
Afskrivninger-217-463-708-2.352-1.766
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat13.01312.1401.5848.1061.584
Finansielle indtægter1041924439108
Finansielle udgifter-425-266-250-151-334
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.294518-1.189-25-860
Finansielle poster netto2.973444-1.395-137-1.086
Ordinært resultat15.98612.5842.6637.969498
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.98612.5842.6637.969498
Skat af årets resultat-2.391-2.677-894-1.953-450
Årets resultat13.5959.9071.7696.01648

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000624
Øvrige immaterielle anlægsaktiver003197442.158
Immaterielle anlægsaktiver i alt003197442.782
Grunde og bygninger0020140260
Andre anlæg og driftsmidler703514176338531
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt703514196478791
Kapitalandele16.22912.94512.416224247
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.3241.2991.3001.3532.214
Finansielle anlægsaktiver i alt17.55314.24413.7161.5772.461
Anlægsaktiver i alt18.25614.75814.2312.7996.034
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser44.97557.06658.72747.73163.945
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.2736.0781.880222.306
Andre tilgodehavender01452170193
Værdipapirer0195878195
Likvide midler751.1066.5521.1271.202
Omsætningsaktiver i alt56.85764.74367.59350.00768.529
Status balance75.11379.50181.82452.80674.563
Selskabskapital2.5003.0003.0003.0003.000
Overført resultat38.11022.68817.78117.46121.440
Udbytte05.000000
Øvrige reserver111000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel40.61130.69920.78120.46124.440
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt40.61130.69920.78120.46124.440
Udskudt skat000-51-342
Hensættelse9719613.24051342
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.9455.0786.735661175
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.9455.0786.7351.543-167
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.9471813241470
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.60715.65405.24420.213
Selskabsskat1.7962.7179182.245621
Varekreditorer1.6691.6782.2531.6613.281
Anden gæld16.56722.53347.57326.50532.591
Kortfristet gæld i alt30.58642.76351.06830.75149.781
Passiver i alt75.11379.50181.82452.80674.563

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte666712704746829
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Actief Hartmanns A/S

CVR-nr 19687287

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Actief Hartmanns A/S

CVR-nr: 19687287

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Actief Hartmanns A/S

CVR-nr: 19687287

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger