Proff
Proff
Annonce
Annonce

ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr33039018
AdresseAlexandriagade 8, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning863.849725.637519.976391.091360.931
Vareforbrug138.744129.494102.37788.63872.080
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste729.604596.143417.599302.454291.470
Personaleomkostninger-720.453-591.310-413.935-298.858-288.354
Afskrivninger-2.043-331-12300
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.1084.5023.5413.5963.116
Finansielle indtægter1.354211196292137
Finansielle udgifter-8.462-4.827-3.757-4.050-3.404
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0822082119
Finansielle poster netto-7.108-4.534-3.541-3.676-3.148
Ordinært resultat0-320-80-32
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat0-320-80-32
Skat af årets resultat00000
Årets resultat0-320-80-32

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.69019425500
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.69019425500
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler8.0671.00726500
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.0671.00726500
Kapitalandele0008250
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver29.20823.88422.176565114
Finansielle anlægsaktiver i alt29.20823.88422.176647164
Anlægsaktiver i alt40.96525.08522.696647164
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser537.956451.464322.042216.523202.340
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.7149928.1473.5313.330
Andre tilgodehavender45.34735.81833.80236.0683.175
Værdipapirer00000
Likvide midler1432921.92721.95711.068
Omsætningsaktiver i alt598.646497.720368.770281.501221.530
Status balance639.611522.805391.466282.148221.694
Selskabskapital95.37381.24581.27767.149649
Overført resultat-40.500-34.500-34.500-28.5000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel54.87346.74546.77738.649649
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt54.87346.74546.77738.649649
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)24.26419.50215.95814.09114.000
Langfristet gæld i alt24.26419.50215.95814.09114.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.47602.3737519
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker57.65913.13214.701033.348
Selskabsskat00000
Varekreditorer15.78814.5419.8436.0251.762
Anden gæld478.551428.885301.814223.308171.916
Kortfristet gæld i alt560.474456.558328.731229.408207.045
Passiver i alt639.611522.805391.466282.148221.694

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte364217184148128
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr 33039018

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33039018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33039018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger