Proff
Proff
Annonce

ABENA PRODUKTION A/S

CVR-nr66015017
AdresseErik Jessens Vej 37, 6200 Aabenraa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.340.2291.146.9321.280.8401.130.9441.053.905
Vareforbrug1.113.084904.663724.815830.337841.115
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste227.163242.269556.065300.657212.790
Personaleomkostninger-171.519-161.809-169.946-163.843-166.056
Afskrivninger-50.275-52.306-66.250-59.775-45.836
Kapacitetsomkostninger0-946-29300
Primært resultat5.36927.208319.57677.039898
Finansielle indtægter6.8881661235536
Finansielle udgifter-1.663-5.651-7.904-7.842-8.165
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto5.225-5.635-7.292-7.487-8.129
Ordinært resultat10.59421.573312.28469.552-7.231
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.59421.573312.28469.552-7.231
Skat af årets resultat-1.920-4.686-68.208-15.3061.560
Årets resultat8.67416.887244.07654.246-5.671

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler143.229135.761182.608244.662156.416
Øvrige materielle anlægsaktiver18.56855.50215.971159131.957
Materielle anlægsaktiver i alt161.797191.263198.579244.821288.373
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt161.797191.263198.579244.821288.373
Varebeholdninger89.51476.20871.74972.67279.496
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6413.1681.1991.4761.118
Tilgodehavender hos nærtstående parter688.609935.361865.165522.309385.111
Andre tilgodehavender1.7612.2813.5041.41919.970
Værdipapirer00000
Likvide midler4682812
Omsætningsaktiver i alt782.0531.017.691942.017598.228486.935
Status balance943.8501.208.9541.140.596843.049775.308
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat732.435725.460711.973516.897474.250
Udbytte1.7003.40049.00011.6000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel737.135731.860763.973531.497477.250
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt737.135731.860763.973531.497477.250
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld32.35045.41577.891120.647140.939
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt32.35045.41577.891120.647140.939
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.810251.29886.8448.8749.967
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker34406.3067.6727.104
Selskabsskat1.4104.63369.31314.1813.965
Varekreditorer117.402111.84379.75070.37272.617
Anden gæld49.70963.86556.51989.80663.466
Kortfristet gæld i alt174.365431.679298.732190.905157.119
Passiver i alt943.8501.208.9541.140.596843.049775.308

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte376356364374382
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ABENA PRODUKTION A/S

CVR-nr 66015017

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

ABENA PRODUKTION A/S

CVR-nr: 66015017

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ABENA PRODUKTION A/S

CVR-nr: 66015017

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger