Proff
Proff
Annonce
Annonce

ABC HANSEN A/S

CVR-nr14952918
AdresseTronholmen 10 E, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-349-378-251-330-320
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-28-38-38-38-9
Kapacitetsomkostninger000-265-242
Primært resultat-377-416-288-632-571
Finansielle indtægter1103936024
Finansielle udgifter-250-336-203-362-1.164
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9.56012.6113.1145.5769.335
Finansielle poster netto9.42012.3142.9475.2138.196
Ordinært resultat9.04211.8982.6594.5817.625
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.04211.8982.6594.5817.625
Skat af årets resultat5750145133224
Årets resultat9.61711.8982.8044.7147.848

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler02866103141
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt02866103141
Kapitalandele41.42736.61221.73226.44832.306
Langfristede tilgodehavender0616110.57020.759
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt41.42736.67321.79337.01753.065
Anlægsaktiver i alt41.42736.70121.85937.12053.206
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.30110.64710.12900
Andre tilgodehavender0000639
Værdipapirer00000
Likvide midler112661
Omsætningsaktiver i alt10.30210.64810.13266640
Status balance51.72947.34931.99037.18653.846
Selskabskapital7.0007.0007.0007.0007.000
Overført resultat21.22019.12218.65819.74417.388
Udbytte00000
Øvrige reserver19.80415.0981.9491.82624
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel48.02441.22127.60728.57024.411
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt48.02441.22127.60728.57024.411
Udskudt skat00000
Hensættelse--046
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker08002321.1301.575
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt08002321.1301.575
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1043.8062.9896.81318.325
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.5000008.900
Selskabsskat00000
Varekreditorer8031352654
Anden gæld201.4911.127642573
Kortfristet gæld i alt3.7045.3284.1517.48227.853
Passiver i alt51.72947.34931.99037.18653.846

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ABC HANSEN A/S

CVR-nr 14952918

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

ABC HANSEN A/S

CVR-nr: 14952918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ABC HANSEN A/S

CVR-nr: 14952918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger