Proff
Proff
Annonce
Annonce

AALBORG STIFTSTIDENDES FOND

CVR-nr11661270
AdresseØstre Havnegade 63, 9000 Aalborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning650.9110666.0210822.019
Vareforbrug316.71842311.87665380.596
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste372.575-42390.418-65462.193
Personaleomkostninger-348.336-313-348.794-305-409.069
Afskrivninger-12.4680-31.0060-71.346
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat11.771-35510.618-370-18.222
Finansielle indtægter9.13434810.182376883
Finansielle udgifter-39.836-1-1.0080-6.373
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto060.9850-10.3420
Finansielle poster netto-30.70261.3329.174-9.966-5.490
Ordinært resultat-18.93160.97719.792-10.336-23.712
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18.93160.97719.792-10.336-23.712
Skat af årets resultat11.5850-7.5880-9.163
Årets resultat-7.34660.97712.204-10.336-32.875

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill29.584046.8710101.082
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00003.820
Immaterielle anlægsaktiver i alt29.584046.8710104.902
Grunde og bygninger57.6740132.0170136.866
Andre anlæg og driftsmidler1.7370246012.334
Øvrige materielle anlægsaktiver3.6620000
Materielle anlægsaktiver i alt63.0730132.2630149.200
Kapitalandele6.347356.7476.532284.2774.923
Langfristede tilgodehavender4.84502.45301.743
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt11.192356.7478.985284.2776.666
Anlægsaktiver i alt103.849356.747188.119284.277260.768
Varebeholdninger00002.724
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser59.322063.843081.989
Tilgodehavender hos nærtstående parter027.750027.9620
Andre tilgodehavender21.11606.175017.643
Værdipapirer210.5961234.7360206.434
Likvide midler154.305215139.6191928.612
Omsætningsaktiver i alt451.30727.966451.67527.981346.845
Status balance555.156384.713639.794312.258607.613
Selskabskapital301.559301.559301.559301.559301.559
Overført resultat58.26038.24921.61610.02420.653
Udbytte00000
Øvrige reserver1.00044.752518518542
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel359.693384.560323.837312.101322.754
Minoritetsinteressernes andel0017.215017.818
Egenkapital i alt359.693384.560341.052312.101340.572
Udskudt skat-4520-8870-3.018
Hensættelse4.500015.79408.378
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0036.271041.507
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.463027.67602.463
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.463063.947043.970
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat005.74200
Varekreditorer141.8110133.1500132.147
Anden gæld46.68915380.10915782.546
Kortfristet gæld i alt188.500153219.001157214.693
Passiver i alt555.156384.713639.794312.258607.613

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte64306340781
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AALBORG STIFTSTIDENDES FOND

CVR-nr 11661270

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AALBORG STIFTSTIDENDES FOND

CVR-nr: 11661270

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AALBORG STIFTSTIDENDES FOND

CVR-nr: 11661270

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger