Proff
Proff

A.Block El-installationer ApS

CVR-nr41336544
AdresseValby Langgade 132-134, 2500 Valby

MINIMER ENERGIFORBRUGET OG SPAR PENGE
• Med det stigende fokus på klimaet, er det vigtigt at vælge korrekt belysning. Og med LED kan der opnås store besparelser både på energi- og bankkontoen. Når der i dag skal vælges belysning – både inde og ude – er der flere faktorer, der skal gå op i en højere enhed. Lyset skal være holdbart, energivenligt, blændfrit og samtidig have et tidsløst design. LED lyskilder og lamper fås i en lang række varianter, som opfylder alle disse krav og giver desuden en lang række fordele. LED er en holdbar og miljøvenlig lyskilde, som samtidig kan spare dig penge på elregningen.
SKÆR NED PÅ BELYSNINGSUDGIFTERNE
• Indendørs bevægelsessensorer giver dig mulighed for at få tændt og slukket lyset automatisk, når du træder ind og ud af et rum. Det sikrer, at lyset kun er tændt, når du har brug for det og dermed ikke står tændt unødvendigt rundt omkring. Det er både praktisk og kan give økonomiske besparelser, der er til at mærke. Kunsten ligger i, at dit belysningsanlæg kun er tændt, når der virkelig er behov for det – og kun med den mængde lys, der reelt er brug for. Helt konkret handler det om, at du får udnyttet dagslysindfaldet bedst muligt.
AUTOMATISK UDENDØRSBELYSNING
• Udendørsbelysning og automatisk lysstyring giver komfort og tryghed – både i hjemmet og i virksomheder. At lyset tændes og slukkes automatisk, gør det lettere at orientere sig og gør ejendommen mindre attraktivt for indbrudstyve. Har du endnu ingen lysstyring, kan vi nemt hjælpe dig, så lyset tænder automatisk, når man nærmer sig dit hus eller virksomhed, eller så lyset tænder automatisk på et ønsket tidspunkt. Det er både en praktisk og energibesparende investering, der samtidig bidrager til at sikre din ejendom.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

04.05.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste2.7132.6211.024
Personaleomkostninger-2.650-2.428-1.055
Afskrivninger-93-54-24
Kapacitetsomkostninger-500
Primært resultat-35139-57
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-149-135-103
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-149-135-103
Ordinært resultat-1844-160
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-1844-160
Skat af årets resultat000
Årets resultat-1844-160

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill158193229
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt158193229
Grunde og bygninger1.8232400
Andre anlæg og driftsmidler142127
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt1.83826027
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender01.6341.674
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt01.6341.674
Anlægsaktiver i alt1.9952.0881.930
Varebeholdninger667680627
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser471636326
Tilgodehavender hos nærtstående parter700
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler44359
Omsætningsaktiver i alt1.1761.3201.311
Status balance3.1713.4073.241
Selskabskapital404040
Overført resultat-340-157-160
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-300-117-120
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-300-117-120
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.5522.1802.377
Langfristet gæld til banker44100
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt1.9932.1802.377
Kortfristet gæld til nærtstående parter15000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker2502960
Selskabsskat000
Varekreditorer365192329
Anden gæld713857654
Kortfristet gæld i alt1.4781.344984
Passiver i alt3.1713.4073.241

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte873
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A.Block El-installationer ApS

CVR-nr 41336544

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 04.05.2020 (PDF)

Periode: 04.05.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

A.Block El-installationer ApS

CVR-nr: 41336544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7045583


Certificeringer

Medlem af Tekniq
Medlem af Tekniq
VE installatør
VE installatør

Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lørdag
8:00 - 14:00
Søndag
Lukket

OBS: Lørdagslukket i maj, juni, juli og august. samt d. 8 april + 19 maj

Kreditrapport

A.Block El-installationer ApS

CVR-nr: 41336544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger