Proff
Proff
Annonce
Annonce

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr33771428
AdresseNevre 21, 5970 Ærøskøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1728.7264.7515.1666.582
Personaleomkostninger-3.578-3.562-2.342-3.018-5.278
Afskrivninger-1.717-1.317-1.187-1.076-1.084
Kapacitetsomkostninger000-1930
Primært resultat8773.8471.222879220
Finansielle indtægter543769-32
Finansielle udgifter-787-675-766-794-793
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-733-638-697-797-791
Ordinært resultat1443.20952681-571
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1443.20952681-571
Skat af årets resultat5-1.150-121-23132
Årets resultat1492.05940558-439

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.6745.7696.8506.9887.113
Andre anlæg og driftsmidler15.19412.90310.10410.08311.335
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt20.86818.67216.95417.07118.448
Kapitalandele112696900
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver910457000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0225266900
Anlægsaktiver i alt21.89019.19817.02317.07118.448
Varebeholdninger2.2832.3041.2071.385677
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.7181.2971.3721.1731.796
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender233.5883646191
Værdipapirer00000
Likvide midler420158
Omsætningsaktiver i alt4.2067.2532.9802.6242.746
Status balance26.09526.45020.00319.69521.194
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.9805.8313.7723.3673.309
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.4806.3314.2723.8673.809
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.4806.3314.2723.8673.809
Udskudt skat0000-432
Hensættelse1.5901.595445324301
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.9192.0782.2342.3872.538
Langfristet gæld til banker0003501.830
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.0477.6674.6594.2811.682
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.9659.7446.8937.0186.050
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2872.5903.6543.5703.434
Selskabsskat00000
Varekreditorer4.5722.5951.9731.4962.120
Anden gæld2.2013.5962.7663.4205.480
Kortfristet gæld i alt7.0618.7808.3938.48611.034
Passiver i alt26.09526.45020.00319.69521.194

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8971115
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr 33771428

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr: 33771428

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr: 33771428

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger