Proff
Proff
Annonce
Annonce

A. B. JENSEN HOLDING A/S

CVR-nr20377844
AdresseRugmarksvej 15, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste52339-96-167-14
Personaleomkostninger-3-534-487-3460
Afskrivninger-79-195-101-1580
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-29-390-684-671-14
Finansielle indtægter1121100
Finansielle udgifter-120-108-189-163-141
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0397-3.530302438
Finansielle poster netto-8290-3.718139298
Ordinært resultat-37-100-4.401-532284
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-37-100-4.401-532284
Skat af årets resultat00-31818334
Årets resultat-37-100-4.720-349318

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2223002894640
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2223002894640
Kapitalandele08.2697.87212.05311.858
Langfristede tilgodehavender7.505177000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.5058.4467.87212.05311.858
Anlægsaktiver i alt7.7278.7468.16112.51611.858
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser04275230
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6533594454186
Værdipapirer00000
Likvide midler631823500
Omsætningsaktiver i alt128407296552186
Status balance7.8559.1538.45713.06812.044
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.557-5.301-4.804-10
Udbytte0000108
Øvrige reserver07.8957.4997.4157.763
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0573.0943.1947.9148.371
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0573.0943.1947.9148.371
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld161267000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt161267000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.4305.4215.0094.8873.635
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer94891401690
Anden gæld1142821139939
Kortfristet gæld i alt4.6385.7925.2635.1543.673
Passiver i alt7.8559.1538.45713.06812.044

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte0221-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A. B. JENSEN HOLDING A/S

CVR-nr 20377844

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

A. B. JENSEN HOLDING A/S

CVR-nr: 20377844

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A. B. JENSEN HOLDING A/S

CVR-nr: 20377844

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger