Proff
Proff
Annonce
Annonce

A BLUE COMPANY A/S

CVR-nr66769216
AdresseHolmstrupgårdvej 252-254, 8210 Aarhus V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-409-11-9-6-12
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-409-11-9-6-12
Finansielle indtægter6615510610695
Finansielle udgifter-140-138-130-131-123
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6-12-1200
Finansielle poster netto-685-36-25-28
Ordinært resultat-478-5-45-31-40
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-478-5-45-31-40
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-478-5-45-31-40

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger6651.0481.0501.0651.081
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9571886868
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.6333.8013.6543.5703.464
Værdipapirer00000
Likvide midler1417400
Omsætningsaktiver i alt4.4104.9384.7974.7044.614
Status balance4.4104.9384.7974.7044.614
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat-1.595-1.118-1.112-1.067-1.036
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-595-118-112-67-36
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-595-118-112-67-36
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.4434.5074.49600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.4434.5074.49600
Kortfristet gæld til nærtstående parter405411398387382
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0202.9952.949
Selskabsskat00000
Varekreditorer1510101821
Anden gæld14212751.3721.297
Kortfristet gæld i alt5625494134.7714.649
Passiver i alt4.4104.9384.7974.7044.614

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A BLUE COMPANY A/S

CVR-nr 66769216

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

A BLUE COMPANY A/S

CVR-nr: 66769216

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A BLUE COMPANY A/S

CVR-nr: 66769216

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger