Proff
Proff
Annonce
Annonce

50 hertz ApS

CVR-nr39819783
AdresseRøjlehaven 77, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

28.08.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste84838125756
Personaleomkostninger-516-149-890
Afskrivninger-72-5800
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat26017416856
Finansielle indtægter10-10
Finansielle udgifter-4-200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-3-2-10
Ordinært resultat25717216856
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat25717216856
Skat af årets resultat-57-38-36-13
Årets resultat20013413143

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler1592322900
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt1592322900
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt1592322900
Varebeholdninger929700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser936718101
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender12005
Værdipapirer0000
Likvide midler46226736052
Omsætningsaktiver i alt679438378158
Status balance838670668158
Selskabskapital50505050
Overført resultat42025117443
Udbytte305700
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel50035822493
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt50035822493
Udskudt skat0000
Hensættelse1811-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld1101532060
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt1101532060
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat56352316
Varekreditorer44148020
Anden gæld12710212329
Kortfristet gæld i alt22715122765
Passiver i alt838670668158

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

50 hertz ApS

CVR-nr 39819783

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 28.08.2018 (PDF)

Periode: 28.08.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

50 hertz ApS

CVR-nr: 39819783

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

50 hertz ApS

CVR-nr: 39819783

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger