Proff
Proff
Annonce
Annonce

3 K VÆRKTØJ A/S

CVR-nr32091121
AdresseMeteorvej 6, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.8848.4917.4436.0676.680
Personaleomkostninger-5.843-6.024-5.396-4.927-5.707
Afskrivninger-292-320-191-104-198
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.7492.1471.8561.036775
Finansielle indtægter251282623
Finansielle udgifter-267-188-105-198-150
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto64333237330156
Finansielle poster netto401156276130-71
Ordinært resultat3.1512.3022.1321.166705
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.1512.3022.1321.166705
Skat af årets resultat-561-449-395-201-160
Årets resultat2.5901.8531.737965544

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver553772963240162
Immaterielle anlægsaktiver i alt553772963240162
Grunde og bygninger2576126176227
Andre anlæg og driftsmidler004094147
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2576166270374
Kapitalandele1.038695763691390
Langfristede tilgodehavender1291291291290
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000129
Finansielle anlægsaktiver i alt1.167824892819518
Anlægsaktiver i alt1.7461.6712.0211.3291.054
Varebeholdninger6.0497.7005.6764.9046.605
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.6979.9638.1055.1157.187
Tilgodehavender hos nærtstående parter4912111051689
Andre tilgodehavender587629537666644
Værdipapirer00000
Likvide midler106101393
Omsætningsaktiver i alt16.22519.39414.89610.94614.888
Status balance17.97121.06516.91712.27515.942
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat2.8522.4361.7651.5641.661
Udbytte2.0001.0001.0001.000500
Øvrige reserver1.2641.091908372310
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.1165.5264.6733.9363.471
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.1165.5264.6733.9363.471
Udskudt skat00000
Hensættelse1271952317790
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0000181
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1148665535567
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.114866553556189
Kortfristet gæld til nærtstående parter005245010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.7146.9474.3091.9025.273
Selskabsskat414170016483
Varekreditorer4.3776.5015.3473.1155.234
Anden gæld2.1108601.2802.1721.203
Kortfristet gæld i alt9.61414.47811.4607.70612.192
Passiver i alt17.97121.06516.91712.27515.942

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1313121213
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

3 K VÆRKTØJ A/S

CVR-nr 32091121

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

3 K VÆRKTØJ A/S

CVR-nr: 32091121

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

3 K VÆRKTØJ A/S

CVR-nr: 32091121

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger