Proff
Proff
Annonce
Annonce

25syv Group A/S

CVR-nr30556372CVRP-nr1013569858
AdresseMariane Thomsens Gade 2F, 2. 2., 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1-3-76-5717.927
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger0000-123
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1-3-76-5717.804
Finansielle indtægter000121.282
Finansielle udgifter-202-140-151-145-241
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto78.486000-23.915
Finansielle poster netto78.284-140-151-134-22.873
Ordinært resultat78.283-143-227-190-5.069
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat78.283-143-227-190-5.069
Skat af årets resultat00000
Årets resultat78.283-143-227-190-5.069

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter73.3045.8185.8575.9001.702
Andre tilgodehavender000029
Værdipapirer00000
Likvide midler1502820
Omsætningsaktiver i alt73.3185.8185.8595.9081.763
Status balance73.3185.8185.8595.9081.763
Selskabskapital1.0741.0741.0741.0741.074
Overført resultat72.244-6.039-5.896-5.668-13.785
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel73.318-4.965-4.821-4.594-12.711
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt73.318-4.965-4.821-4.594-12.711
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00005.026
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00005.026
Kortfristet gæld til nærtstående parter010.78310.64710.5028.657
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer0000132
Anden gæld003306.344
Kortfristet gæld i alt010.78310.68010.50214.474
Passiver i alt73.3185.8185.8595.9081.763

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

25syv Group A/S

CVR-nr 30556372

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

25syv Group A/S

CVR-nr: 30556372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

25syv Group A/S

CVR-nr: 30556372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger