Proff
Proff
Annonce

2 x L Ejendomme ApS

CVR-nr40645039
AdresseTagensvej 175, 2400 København NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

04.07.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste553-1
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat553-1
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto0000
Ordinært resultat552-1
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat552-1
Skat af årets resultat-1-10-1
Årets resultat442-2

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger188188188188
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt188188188188
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt188188188188
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer0000
Likvide midler34343234
Omsætningsaktiver i alt34343234
Status balance222222220222
Selskabskapital40404040
Overført resultat740-2
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel47444038
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt47444038
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter167172174178
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat2101
Varekreditorer5555
Anden gæld0000
Kortfristet gæld i alt174178180184
Passiver i alt222222220222

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

2 x L Ejendomme ApS

CVR-nr 40645039

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 04.07.2019 (PDF)

Periode: 04.07.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

2 x L Ejendomme ApS

CVR-nr: 40645039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

2 x L Ejendomme ApS

CVR-nr: 40645039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger