Vi arbejder med en ny version af Proff. Besøg beta.proff.dk og giv os gerne en tilbagemelding.

Ribe og Omegns Brugsforening

CVR-nr 45757919 Normal
Seminarievej 1, 6760 Ribe

Roller

Direktør Flemming Møller Rasmussen
Bestyrelsesformand Søren Tang Sørensen
Bestyrelsesmedlem Lars Schack Jessen
Bestyrelsesmedlem Henrik Bro Lund
Bestyrelsesmedlem Oluf Majenborg Kristiansen
Bestyrelsesmedlem Mona Andersen
Bestyrelsesmedlem Henriette Vodder Nisgaard
Bestyrelsesmedlem Carsten Alexander Hedegaard Birk
Bestyrelsesmedlem Jane Madvig
Bestyrelsesmedlem Erik Thim Dejbjerg
Bestyrelsesmedlem Berit Thomsen
Revisor BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

Tegningsregel

  • Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.
CVR/Virk
Annonce