Proff
Proff
Annonce
Annonce

DJ SUPPLY A/S

businessId56780416
CompanyPage.phoneLabel86 43 44 44
CompanyPage.addressLabelHolger Danskes Vej 31, 8960 Randers SØ

CompanyRolesCard.title

RoleGroups.group

Adm. direktør

RoleGroups.group

Bestyrelsesformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

AuthorisedSignatoryCard.title

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem

Annonce
Annonce

Kreditrapport

DJ SUPPLY A/S

businessId: 56780416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title