Proff
Proff
Annonce

WINUM AUTOLAKERING ApS

CVR-nr33054173
AdresseHåndværkervej 13, 6600 Vejen

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5071.0951.3571.2221.588
Personaleomkostninger-981-839-847-934-1.371
Afskrivninger-119-90-31-50-46
Kapacitetsomkostninger000-2.1740
Primært resultat408165480-1.936172
Finansielle indtægter00300
Finansielle udgifter-7-11-11-46-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-7-11-8-46-58
Ordinært resultat400154472-1.982113
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat400154472-1.982113
Skat af årets resultat-87-36-1522-28
Årets resultat313118471-1.45986

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000753
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000753
Grunde og bygninger74583670202.736
Andre anlæg og driftsmidler83110431170
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8279467451172.736
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8279467451252.789
Varebeholdninger390180230313232
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser161236275214261
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender14931283481.264
Værdipapirer00000
Likvide midler46948347582366
Omsætningsaktiver i alt1.1011.0661.1239692.139
Status balance1.9282.0121.8681.0934.928
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.0657526341631.622
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1908777592881.747
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1908777592881.747
Udskudt skat00000
Hensættelse---0393
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00001.254
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001.254
Kortfristet gæld til nærtstående parter258266383293388
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat80000
Varekreditorer281520216198956
Anden gæld191350510314191
Kortfristet gæld i alt7381.1351.1108051.534
Passiver i alt1.9282.0121.8681.0934.928

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22232
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WINUM AUTOLAKERING ApS

CVR-nr 33054173

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WINUM AUTOLAKERING ApS

CVR-nr: 33054173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WINUM AUTOLAKERING ApS

CVR-nr: 33054173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger