Proff
Proff

Wima/Solus A/S

CVR-nr12378939
AdresseLisenborgvej 6, 6900 Skjern

Til den professionelle bruger ved stat,regioner,kommuner, kirkegårde,industri,parker, boligselskaber,campingpladser, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug 2 og 4 hjulede vogne, med eller uden tip. Kapacitet 200 kg. - 25.000 kg. Højtryksspuler til kloakspuling, samt spuling af diverse afløbsrør mm. Drænspuler fremstilles i forskellige størrelse. Slamsuger / vandvogne / gyllevogne i forskellige størrelser med små mål, der skånsomt kan komme de fleste steder. Vogne til transport af containere i forbindelse med renovation. Specialvogne af enhver art fremstilles efter kundens ønske. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. For os handler "business"om at hjælpe dig som kunde til at vælge de rigtige løsninger Velkommen til en hyggelig handel Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9941.5312.1182.0002.019
Personaleomkostninger-2.020-1.995-2.081-1.847-1.654
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1.358-1.353-1.467-1.801-1.396
Primært resultat636177651199623
Finansielle indtægter00034
Finansielle udgifter-193-161-399-408-419
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-193-161-399-406-415
Ordinært resultat44316253-207208
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44316253-207208
Skat af årets resultat00000
Årets resultat44316253-207208

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger8839361.0014.8075.200
Andre anlæg og driftsmidler1736280107137
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0569991.0804.9145.337
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.0569991.0804.9145.337
Varebeholdninger2.5352.6592.0252.1312.260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser826629325365418
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender205166218259188
Værdipapirer00000
Likvide midler223622
Omsætningsaktiver i alt3.5883.4572.6052.7572.868
Status balance4.6454.4553.6857.6718.205
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-237-695-726-1.262-1.231
Udbytte00000
Øvrige reserver334348363647822
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel596153137-11592
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt596153137-11592
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0001.3981.510
Langfristet gæld til banker5725726303.1853.224
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld41040150
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6135726704.5984.733
Kortfristet gæld til nærtstående parter3211716814073
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.3652.1731.5082.1102.179
Selskabsskat00000
Varekreditorer708685393308578
Anden gæld331756809631550
Kortfristet gæld i alt3.4363.7302.8783.1893.380
Passiver i alt4.6454.4553.6857.6718.205

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte66877
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Wima/Solus A/S

CVR-nr 12378939

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Wima/Solus A/S

CVR-nr: 12378939

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7036305

Åbningstider

Mandag
8:00 - 19:00
Tirsdag
8:00 - 19:00
Onsdag
8:00 - 19:00
Torsdag
8:00 - 19:00
Fredag
8:00 - 19:00
Lørdag
8:00 - 19:00
Søndag
8:00 - 19:00

Kreditrapport

Wima/Solus A/S

CVR-nr: 12378939

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger