Proff
Proff
Annonce

Wensien ApS

CVR-nr36921773
AdresseVestervigvej 100, 7755 Bedsted Thy

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.1414.3413.6173.5643.308
Personaleomkostninger-2.486-2.240-2.379-2.261-2.058
Afskrivninger-477-550-644-603-591
Kapacitetsomkostninger0000-30
Primært resultat1.1781.551594700629
Finansielle indtægter2119193018
Finansielle udgifter-60-46-45-37-49
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-39-27-26-7-31
Ordinært resultat1.1391.524568694598
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1391.524568694598
Skat af årets resultat-251-335-125-154-133
Årets resultat8881.188443539465

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0034169412
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0034169412
Grunde og bygninger3.3913.4693.4693.4683.452
Andre anlæg og driftsmidler1.4831.8831.9111.147900
Øvrige materielle anlægsaktiver007100
Materielle anlægsaktiver i alt4.8755.3525.4514.6154.352
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1515151515
Finansielle anlægsaktiver i alt1515151515
Anlægsaktiver i alt4.8905.3675.5004.7994.779
Varebeholdninger369314278265302
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8301.031533654797
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender215103387917
Værdipapirer5357343331308
Likvide midler13418490498602
Omsætningsaktiver i alt1.5492.3161.8252.0432.292
Status balance6.4397.6847.3266.8427.071
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.5382.9502.9622.9192.880
Udbytte3001.2004005001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.8884.2003.4123.4693.930
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.8884.2003.4123.4693.930
Udskudt skat00000
Hensættelse209210215175215
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter158181207233259
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt158181207233259
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3202.4952.4852.2751.322
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0001987
Varekreditorer178104150186860
Anden gæld24493856485398
Kortfristet gæld i alt2.1843.0923.4912.9652.667
Passiver i alt6.4397.6847.3266.8427.071

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte55555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Wensien ApS

CVR-nr 36921773

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Wensien ApS

CVR-nr: 36921773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Wensien ApS

CVR-nr: 36921773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger