Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIGSØ A/S

CVR-nr37782335
AdresseUraniavej 4, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.95812.9667.62211.9026.494
Personaleomkostninger-6.593-3.524-3.419-2.626-1.981
Afskrivninger-8.016-4.393-3.788-4.082-2.348
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.3495.0491535.1952.165
Finansielle indtægter71843107
Finansielle udgifter-806-550-305-409-297
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-736-542-262-399-289
Ordinært resultat7.6144.5071534.7951.875
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.6144.5071534.7951.875
Skat af årets resultat-394-1.001-43-1.064-415
Årets resultat7.2203.5061113.7311.460

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill8000100200
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt8000100200
Grunde og bygninger2536279400
Andre anlæg og driftsmidler32.44922.46911.63014.76812.660
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt32.70222.53111.70914.80812.660
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.8661.6001.7831.7831.030
Finansielle anlægsaktiver i alt1.8661.6001.7831.7831.030
Anlægsaktiver i alt34.64724.13113.49216.69113.890
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.7211.6611.2442.307952
Tilgodehavender hos nærtstående parter601.765000
Andre tilgodehavender01.3322.38350
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3182.87013151366
Omsætningsaktiver i alt10.5628.3314.9753.9712.398
Status balance45.21032.46318.46720.66216.288
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat18.80411.5848.0788.3215.090
Udbytte000500300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.30412.0848.5789.3215.890
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.30412.0848.5789.3215.890
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8151.8861.3991.613951
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker8.6716.1373.2843.2812.727
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld252246241780
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.9236.3833.5253.3592.727
Kortfristet gæld til nærtstående parter879576759374462
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.8573.4357451.0101.630
Selskabsskat4985144974020
Varekreditorer4.7344.0566442.5552.655
Anden gæld4.1993.5282.3192.0281.974
Kortfristet gæld i alt15.16812.1104.9656.3696.720
Passiver i alt45.21032.46318.46720.66216.288

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte117765
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VIGSØ A/S

CVR-nr 37782335

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VIGSØ A/S

CVR-nr: 37782335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VIGSØ A/S

CVR-nr: 37782335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger