Proff
Proff
Annonce
Annonce

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr36546603
AdresseHolmbladsgade 133, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug000071
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-9-75-71
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-6-9-75-71
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-7-14-7-7-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00191215303
Finansielle poster netto-7-14185208297
Ordinært resultat-14-20176132226
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-14-20176132226
Skat af årets resultat00353
Årets resultat-14-20179137230

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele10.00010.0002.3392.1481.383
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.00010.0002.3392.1481.383
Anlægsaktiver i alt10.00010.0002.3392.1481.383
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2535351.458344
Andre tilgodehavender11111183
Værdipapirer00000
Likvide midler22800
Omsætningsaktiver i alt3848541.466347
Status balance10.03810.0482.3933.6141.730
Selskabskapital1.6001.6001.6001.6001.050
Overført resultat40141596108119
Udbytte00000
Øvrige reserver7.6617.6613391480
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.6629.6752.0351.8561.169
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.6629.6752.0351.8561.169
Udskudt skat00003
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00003
Kortfristet gæld til nærtstående parter3703633492840
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0001.468556
Selskabsskat00000
Varekreditorer6101000
Anden gæld00066
Kortfristet gæld i alt3763733581.758561
Passiver i alt10.03810.0482.3933.6141.730

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11--0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr 36546603

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr: 36546603

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr: 36546603

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger