Proff
Proff
Annonce
Annonce

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr36546603
AdresseHolmbladsgade 133, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-6

-6

-9

-75

-71

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-71

Primært resultat

-6

-6

-9

-75

-71

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-7

-14

-7

-7

-6

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

191

215

303

Finansielle poster netto

-7

-14

185

208

297

Ordinært resultat

-14

-20

176

132

226

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-14

-20

176

132

226

Skat af årets resultat

0

0

3

5

3

Årets resultat

-14

-20

179

137

230

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

10.000

10.000

2.339

2.148

1.383

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.000

10.000

2.339

2.148

1.383

Anlægsaktiver i alt

10.000

10.000

2.339

2.148

1.383

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

25

35

35

1.458

344

Andre tilgodehavender

11

11

11

8

3

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2

2

8

0

0

Omsætningsaktiver i alt

38

48

54

1.466

347

Status balance

10.038

10.048

2.393

3.614

1.730

Selskabskapital

1.600

1.600

1.600

1.600

1.050

Overført resultat

401

415

96

108

119

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

7.661

7.661

339

148

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

9.662

9.675

2.035

1.856

1.169

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

9.662

9.675

2.035

1.856

1.169

Udskudt skat

0

0

0

0

3

Hensættelse-

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

370

363

349

284

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

1.468

556

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

6

10

10

0

0

Anden gæld

0

0

0

0

6

Kortfristet gæld i alt

376

373

358

1.758

561

Passiver i alt

10.038

10.048

2.393

3.614

1.730

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

--

0

Hent gratis årsrapporter

VICURAS HOLDING A/S

CVR-nr 36546603

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger