Proff
Proff

Vestsjællands Jernhandel A/S

CVR-nr30518799CVRP-nr1013892675
AdresseJorløsevej 33, 4470 Svebølle

Profil Hos Vestsjællands Jernhandel er vi en moderne produkthandel, som har fokus på miljø, genbrug og genvinding af mange slags materialer. Virksomheden drives effektivt og rationelt, hvilket sikrer, at vi kan leve op til vores målsætning om at levere færdigbehandlet råvarer til smelteværker og støberier i Europa såvel som i resten af verdenen. Erfaring og fleksibilitet Vi vil være en eftertragtet samarbejdspartner. Derfor sørger vi konstant for at udvikle vores virksomhed og behandlingsmetoder, så vi kan blive endnu bedre indenfor vores kompetenceområde. Vi har mange års erfaring med at finde de rigtige løsninger til private virksomheder indenfor industri, service, landbrug og anden produktion, samt til offentlige institutioner. I forbindelse med akutte opgaver garanterer vi altid for fleksibilitet. Alle vores medarbejdere har gode fagkompetencer og gør en ihærdig indsats for, at vi kan tilbyde optimale løsninger til dig. Som et hovedelement for at drive en ansvarlig virksomhed, varetager vi naturligvis også lovpligtige indberetninger for vores kunder. Vi påtager os projektering og rådgivning af alle tænkelige logistikløsninger i forbindelse med håndtering af dine sekundære råvarer. Vi lægger vægt på, at opgaverne løses til den aftalte tid, og at kvaliteten lever op til vores kunders krav. Specialhåndteringer åbner op for muligheden for at skræddersy et individuelt serviceprogram, som opfylder netop dine ønsker og behov. Vores høje servicegrad er forankret i vores gode og lange samarbejde med vores kunder. Vi kan med stor glæde berette, at adskillige kunder trofast er blevet hos gennem flere årtier. Mange har endda været kunder lige siden virksomhedens etablering. Miljøgodkendelse Vestsjællands Jernhandel A/S var den første virksomhed af sin art i Danmark, som fik miljøgodkendelse til oparbejdning og modtagelse af jern- og metalfraktioner. I nogles øjne betragtes metaller som affald, men vi anskuer det som råstoffer .

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.538

7.431

3.388

3.226

3.623

Personaleomkostninger

-4.482

-4.529

-2.346

-2.538

-2.787

Afskrivninger

-433

-485

-410

-445

-558

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

623

2.417

571

243

277

Finansielle indtægter

23

12

1

0

1

Finansielle udgifter

-80

-69

-62

-96

-65

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-57

-57

-61

-96

-64

Ordinært resultat

566

2.360

571

147

213

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

566

2.360

571

147

213

Skat af årets resultat

-136

-536

-140

-38

-59

Årets resultat

430

1.824

431

109

154

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

50

146

252

358

464

Andre anlæg og driftsmidler

1.565

1.624

972

1.186

1.405

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.615

1.770

1.224

1.544

1.870

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

90

90

90

90

90

Finansielle anlægsaktiver i alt

90

90

90

90

90

Anlægsaktiver i alt

1.705

1.860

1.314

1.634

1.960

Varebeholdninger

1.455

294

2.588

4.092

2.984

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

651

114

517

565

1.234

Tilgodehavender hos nærtstående parter

617

527

110

0

0

Andre tilgodehavender

229

2.483

48

2

43

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.807

3.069

1.044

47

47

Omsætningsaktiver i alt

6.612

6.811

4.700

5.006

4.772

Status balance

8.317

8.671

6.014

6.639

6.731

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

4.474

4.444

3.620

3.389

3.280

Udbytte

400

1.000

200

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.374

5.944

4.320

3.889

3.780

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.374

5.944

4.320

3.889

3.780

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

283

180

217

258

280

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.193

392

384

376

428

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

914

1.179

Selskabsskat

0

0

154

4

14

Varekreditorer

296

1.905

373

1.019

763

Anden gæld

1.171

250

566

179

288

Kortfristet gæld i alt

2.660

2.546

1.477

2.492

2.671

Passiver i alt

8.317

8.671

6.014

6.639

6.731

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

7

6

6

6

6

Hent gratis årsrapporter

Vestsjællands Jernhandel A/S

CVR-nr 30518799

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vestsjællands Jernhandel A/S

CVR-nr: 30518799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7026962

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
6:30 - 15:30
Tirsdag
6:30 - 15:30
Onsdag
6:30 - 15:30
Torsdag
6:30 - 15:30
Fredag
6:30 - 12:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Vestsjællands Jernhandel A/S

CVR-nr: 30518799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger