Proff
Proff
Annonce

VESTERBØLLE MASKINSTATION P/S

CVR-nr35040641
AdresseSognevejen 213, 9620 Aalestrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.00719.19218.88519.01617.530
Personaleomkostninger-9.696-8.202-8.515-8.666-7.389
Afskrivninger-9.614-8.145-7.758-7.146-6.206
Kapacitetsomkostninger00-13-272-278
Primært resultat3.6972.8452.5992.9333.656
Finansielle indtægter155121
Finansielle udgifter-1.048-298-296-363-338
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.033-292-294-361-336
Ordinært resultat2.6642.5532.3052.5713.320
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.6642.5532.3052.5713.320
Skat af årets resultat00000
Årets resultat2.6642.5532.3052.5713.320

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.5412.6862.4162.5582.701
Andre anlæg og driftsmidler46.09633.75835.75836.84935.204
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt48.63736.44438.17439.40837.905
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt48.63736.44438.17439.40837.905
Varebeholdninger59466013540
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.7611.2581.4391.389306
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3958362085003.970
Værdipapirer00000
Likvide midler1.5414.3371.0131.827407
Omsætningsaktiver i alt4.8876.9822.8644.0644.974
Status balance53.52443.42541.03943.47142.879
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat22.50519.84117.28914.98312.412
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.00520.34117.78915.48312.912
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.00520.34117.78915.48312.912
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.1662.903390437483
Langfristet gæld til banker001641.6813.469
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld12.8498.37411.37513.79115.035
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.47511.73111.93015.90918.986
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.0594.8584.8054.3103.605
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0046450
Kortfristet gæld til banker2795041.5181.7900
Selskabsskat00000
Varekreditorer3.3822.4261.3961.217473
Anden gæld4.8603.2503.5514.7125.775
Kortfristet gæld i alt14.04411.35311.32012.07910.980
Passiver i alt53.52443.42541.03943.47142.879

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte101011119
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VESTERBØLLE MASKINSTATION P/S

CVR-nr 35040641

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VESTERBØLLE MASKINSTATION P/S

CVR-nr: 35040641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VESTERBØLLE MASKINSTATION P/S

CVR-nr: 35040641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger