Proff
Proff
Annonce

Vem Bolig ApS

CVR-nr42178195
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

02.03.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste1.9052.391
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-328-615
Primært resultat1.5771.776
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-2.753-1.280
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-2.753-1.280
Ordinært resultat-1.176496
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-1.176496
Skat af årets resultat259-111
Årets resultat-917385

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9310
Immaterielle anlægsaktiver i alt9310
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt9310
Varebeholdninger41.98833.704
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10585
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender2592.890
Værdipapirer00
Likvide midler73166
Omsætningsaktiver i alt42.32937.344
Status balance43.26037.344
Selskabskapital1.660100
Overført resultat-1.258385
Udbytte00
Øvrige reserver7260
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.128485
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.128485
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter40.25336.177
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat0111
Varekreditorer430571
Anden gæld1.4500
Kortfristet gæld i alt42.13236.859
Passiver i alt43.26037.344

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte0-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vem Bolig ApS

CVR-nr 42178195

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 02.03.2021 (PDF)

Periode: 02.03.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

Vem Bolig ApS

CVR-nr: 42178195

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vem Bolig ApS

CVR-nr: 42178195

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger