Proff
Proff
Annonce

VEGA rec ApS

CVR-nr42019968
AdresseEnghavevej 40, 1674 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

31.12.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste0-7634
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat0-7634
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-11-10-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-11-10-6
Ordinært resultat-10-8528
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-10-8528
Skat af årets resultat00-6
Årets resultat-10-8521

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger5735123
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2787500
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler95117189
Omsætningsaktiver i alt180240812
Status balance180240812
Selskabskapital404040
Overført resultat-74-6421
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-34-2461
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-34-2461
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00345
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat006
Varekreditorer403168
Anden gæld174233331
Kortfristet gæld i alt214263751
Passiver i alt180240812

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VEGA rec ApS

CVR-nr 42019968

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 31.12.2020 (PDF)

Periode: 31.12.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

VEGA rec ApS

CVR-nr: 42019968

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VEGA rec ApS

CVR-nr: 42019968

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger