Proff
Proff
Annonce
Annonce

VB Service ApS

CVR-nr30082966
AdresseKanalholmen 1, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.4932.2282.7742.5823.593
Personaleomkostninger-433-2.058-2.289-2.383-2.366
Afskrivninger-57-78-150-129-256
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.0029333569971
Finansielle indtægter1570000
Finansielle udgifter-205-7-6-1-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-49-7-6-1-5
Ordinært resultat1.9548632969966
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.9548632969966
Skat af årets resultat-432-19-72-15-213
Årets resultat1.5216725753754

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler421499420570454
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt421499420570454
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt421499420570454
Varebeholdninger2.8947461.1921.278994
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6514577360908
Tilgodehavender hos nærtstående parter360.80719.3765941.7202.091
Andre tilgodehavender4.1651000
Værdipapirer00000
Likvide midler675858126
Omsætningsaktiver i alt368.52420.1821.8684.2154.119
Status balance368.94520.6812.2884.7854.573
Selskabskapital150150150150150
Overført resultat1.9123913242.8672.814
Udbytte00000
Øvrige reserver106122000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.1686634743.0172.964
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.1686634743.0172.964
Udskudt skat00000
Hensættelse2875466475
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker181211000
Langfristet gæld til nærtstående parter279.2220000
Anden langfristet gæld252244244870
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt279.655455244870
Kortfristet gæld til nærtstående parter85.787213459
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker242433400
Selskabsskat500259026261
Varekreditorer728283365893797
Anden gæld5619.155734352467
Kortfristet gæld i alt87.09419.4881.5241.6171.534
Passiver i alt368.94520.6812.2884.7854.573

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6544-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VB Service ApS

CVR-nr 30082966

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VB Service ApS

CVR-nr: 30082966

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VB Service ApS

CVR-nr: 30082966

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger