Proff
Proff
Annonce
Annonce

VALLØ STIFT

CVR-nr70817128
AdresseSlotsgade 3, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste48.92142.39332.97937.01128.727
Personaleomkostninger-13.416-14.757-16.209-16.356-15.033
Afskrivninger-4.468-4.242-4.444-3.605-4.017
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat31.03623.39412.32517.0509.677
Finansielle indtægter734980580337530
Finansielle udgifter-50-448-256-805-118
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.8932.8392.4241.971254
Finansielle poster netto6.5773.3712.7481.504666
Ordinært resultat37.61426.76615.03018.51610.305
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat37.61426.76615.03018.51610.305
Skat af årets resultat-6.917-5.764-3.393-4.143-2.645
Årets resultat30.69721.00211.63714.3737.660

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger240.913241.306243.491219.928222.917
Andre anlæg og driftsmidler4.2813.6094.2374.7504.407
Øvrige materielle anlægsaktiver01.571010.9880
Materielle anlægsaktiver i alt245.194246.486247.728235.667227.324
Kapitalandele25.09518.84214.99712.33612.432
Langfristede tilgodehavender2.2503.1004.4506.0048.121
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt27.34521.94219.44718.34020.552
Anlægsaktiver i alt272.539268.428267.175254.007247.876
Varebeholdninger6.8477.8448.7656.8597.135
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.86119.53810.9956.2723.727
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2264121.2421.14625
Andre tilgodehavender5.6621.7341.9791.193595
Værdipapirer00000
Likvide midler94.48759.25751.92557.89048.143
Omsætningsaktiver i alt116.57490.19675.93474.73060.950
Status balance389.114358.624343.109328.737308.826
Selskabskapital66.90066.90066.90066.90066.900
Overført resultat268.960245.299228.066219.684208.337
Udbytte3131138079108
Øvrige reserver19.80413.91011.0728.6916.759
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel355.663326.109306.037295.275281.996
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt355.663326.109306.037295.275281.996
Udskudt skat00000
Hensættelse12.57412.19011.85210.92710.239
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003112620
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt003112620
Kortfristet gæld til nærtstående parter3576587119951
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat24800202238
Varekreditorer1.9793.1195.8613.9512.054
Anden gæld17.97916.43618.89717.84114.140
Kortfristet gæld i alt20.87620.32624.90922.27316.591
Passiver i alt389.114358.624343.109328.737308.826

ANDET

2023-032022-032021-032020-032019-03
Antal ansatte2224252626
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VALLØ STIFT

CVR-nr 70817128

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

VALLØ STIFT

CVR-nr: 70817128

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VALLØ STIFT

CVR-nr: 70817128

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger